สัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกแมลง ตามพรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

บัญชีชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 กำหนดให้สัตว์ป่าจำพวกแมลงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ( แมลงคุ้มครอง) ห้ามการล่า การครอบครอง และการค้า จำนวนทั้งสิ้น 20 ชนิด

ข้อมูลจาก เพจเฟสบุ๊ค กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ 
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช