กรมประมงออกประกาศฯ ห้ามเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างถิ่น13 ชนิดควบคุมการแพร่พันธุ์และทำลายระบบนิเวศแหล่งน้ำ

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมง ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 โดยประกาศดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ห้ามมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างถิ่น หรือ เอเลียนสปีชีส์ 13 ชนิด
สำหรับเกษตรกรหรือหน่วยงานใดที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกลุ่มนี้ ทั้งเพื่อจำหน่ายหรือศึกษาวิจัย ต้องดำเนินการขอใบอนุญาตตามประกาศกรมประมงภายใน 30 วัน หลังจากประกาศฯ มีผลบังคับใช้ โดยสัตว์น้ำที่จับได้ สามารถนำมาบริโภคหรือจำหน่ายได้ แต่การจำหน่ายจะต้องทำให้ตายก่อน รวมถึงห้ามมีการปล่อยสัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี ปรับสูงสุด 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/96/110866#img-link