‘ชมพูราชสิริน’ พืชชนิดใหม่ของโลก

Begonia sirindhorniana Phutthai, Thanant., Srisom & Suddee

นักพฤกษศาสตร์จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำโดย นายธีรวัฒน์ ทะนันไธสง นายคุณานนต์ ดาวนุไร และ ดร.สมราน สุดดี หน่วยงานหอพรรณไม้ กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้วงศ์ส้มกุ้ง (Begoniaceae) ของไทย ร่วมกับนักวิจัยอิสระ นายไพรวัลย์ ศรีสม, Dr Mark Hughes ผู้เชี่ยวชาญพืชวงศ์ส้มกุ้งแห่งสวนพฤกษศาสตร์เอดินบะระ สก๊อตแลนด์ ร่วมกันตีพิมพ์พืชชนิดใหม่ของโลก

“ชมพูราชสิริน” พืชชนิดใหม่นี้ถูกค้นพบโดยทีมงานนักพฤกษศาสตร์หอพรรณไม้ ระหว่างทำการสำรวจความหลากหลายของพืชบริเวณภูเขาในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งได้พบไม้ล้มลุกไม่ทราบชนิด เป็นพืชอิงอาศัยขึ้นบนเปลือกไม้ต้นขนาดใหญ่ โดยยังไม่มีดอกและผล จึงได้ติดตามเก็บตัวอย่างและได้ตัวอย่างดอกในเดือนกันยายนเดือนถัดมา ได้ทำการตรวจสอบพบว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกในสกุลส้มกุ้ง (Begonia) วงศ์ส้มกุ้ง (Begoniaceae) จึงได้ร่วมเขียนตีพิมพ์ตามกฎเกณฑ์ทางพฤกษศาสตร์ในวารสารนานาชาติ Thai Forest Bulletin (Botany) เล่มที่ 49(2) หน้าที่ : 201–205 ปี พ.ศ. 2564 โดยมีชื่อพฤกษศาสตร์ที่ขอพระราชทานนามว่า Begonia sirindhorniana Phutthai, Thanant., Srisom & Suddee คำระบุชนิด “sirindhorniana” ตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

http://news.dnp.go.th/news/7791