เอื้องอัญมณีศรีธรรมราช กล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก

เอื้องอัญมณีศรีธรรมราช (𝘊𝘰𝘳𝘺𝘣𝘢𝘴 𝘱𝘢𝘱𝘪𝘭𝘭𝘢𝘵𝘶𝘴𝘩𝘦𝘭𝘭𝘰 Inuthai, Chantanaorr. & Suddee) กล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก ถูกค้นพบที่เขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากความร่วมมือของนักวิจัยจาก 3 สถาบัน ได้แก่ หอพรรณไม้ (BKF) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์