นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ค้นพบ “ปูไก่จิ๋ว” ครั้งแรกในไทย ที่ภูเก็ต

“ปูไก่จิ๋ว” 𝐸𝑝𝑖𝑔𝑟𝑎𝑝𝑠𝑢𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑢𝑠

นักวิจัย จากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายงานพบ “ปูไก่จิ๋ว” 𝐸𝑝𝑖𝑔𝑟𝑎𝑝𝑠𝑢𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑢𝑠 ครั้งแรกในประเทศไทย ณ บริเวณแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต
คุณเรืองฤทธิ์ พรหมดำ นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยว่า จากการสำรวจปูไก่ในช่วงปีที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.ภูเก็ต เมื่อประมาณ 10 ปีก่อน ได้มีโอกาสพบและเก็บตัวอย่างปูไก่ชนิดต่างๆ จากบริเวณแหลมพันวา ที่ตั้งของศูนย์วิจัยฯ รวมจำนวน 4 ชนิด ต่อมาจึงได้ศึกษาพบว่าชนิดปูไก่จิ๋ว 𝐸𝑝𝑖𝑔𝑟𝑎𝑝𝑠𝑢𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑢𝑠 เป็นชนิดและสกุลที่ยังไม่ได้มีการรายงานพบในประเทศไทยมาก่อน โดยเป็นชนิดและสกุลที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับปูไก่สกุลอื่นๆ ที่พบทั่วโลก

อ่านต่อ : https://www.psu.ac.th/?page=news&news_code=232