อาจารย์ มทร.ศรีวิชัย ค้นพบ ตุ๊กแกชนิดใหม่ของโลก “ตุ๊กแกประดับดาว”

ตุ๊กแกประดับดาว“(Gekko pradapdao Meesook, Sumontha, Donbundit & Pauwels, 2021)

           คณะสำรวจนำทีมโดย ดร.วรวิทู มีสุข อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ร่วมกับ นายมนตรี สุมณฑา นักวิชาการประมงชำนาญการ กรมประมง และนางสาวณัฐสุดา ดรบัณฑิต นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบตุ๊กแกประดับดาว“(Gekko pradapdao Meesook, Sumontha, Donbundit & Pauwels, 2021) ขณะสำรวจเลื้อยคลานบริเวณเขาหินปูนภาคกลาง
ตุ๊กแกชนิดนี้ มีลำตัวค่อนข้างแบนสีน้ำตาล ตาสีน้ำตาล มีจุดสีขาวประบนหัว ลำตัว แขน และขา โดยไม่เรียงตัวตามแนวขวาง เกาะตามผนังหินปูนและวัสดุที่มีการนำไปไว้ในถ้ำ ในเบื้องต้นไม่สามารถระบุชนิดได้ จึงเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบร่วมกับ Mr. Olivier S.G. Pauwels  ภัณฑารักษ์ สถาบันธรรมชาติวิทยาแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งพบว่าเป็นตุ๊กแกที่ยังไม่เคยมีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์มาก่อน จากลักษณะสีตัวที่สีน้ำตาลเข้ม–ดำ และมีจุดประสีขาวกระจายทั่วหัวและตัวเปรียบเสมือนดวงดาวที่พร่างพราวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน จึงเป็นที่มาของชื่อวิทยาศาสตร์ที่มาจากภาษาไทยว่า“ประดับดาว”  

http://www.samilatimes.co.th/?p=65790