ข้อมูลชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ได้แก่ วงศ์, จังหวัด, สถานที่, ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน , แหล่งน้ำ และ แผนที่การกระจายพันธุ์
หน้าหลัก
Macrochirichthys macrochirus  (ปลาดาบลาว, ฝักพร้า) หน้าก่อน หน้าถัดไป


ประเภท
: ปลา
ชื่อวงศ์ : Cyprinidae
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Macrochirichthys macrochirus  (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes) 1844.
ชื่อภาษาไทย : ปลาดาบลาว, ฝักพร้า
สถาณภาพ : ใกล้สูญพันธุ์ (EN)
ข้อมูลเพิ่มเติม : (20-60 ซม.) ลำตัวยาวและแบนข้างคล้ายมีดดาบ ท้องเป็นสันแคบ ตาโต ปากกว้างเฉียงขึ้นด้านบน ปลายปากล่างโค้งเข้าเล็กน้อย คล้ายขอ ลำตัวสีเงินวาว ครีบใส ครีบอกใหญ่และยาวแหลม ครีบท้องและครีบหลังเล็ก แต่ครีบก้นมีฐานครีบยาว ครีบหางเว้าลึกและปลายมน โคนครีบหางมีแต้มสีคล้ำ อาหารได้แก่ ปลาขนาดเล็ก และแมลง
 
แหล่งอาศัย: แหล่งน้ำ
จังหวัด: -
พื้นที่อนุรักษ์: -
แหล่งน้ำ: อินโดจีน-ซุนดาอิค
แสดงภาพต้นฉบับ
รูปก่อนหน้า 1/2 รูปถัดไป