ชื่อภาษาไทย : กาญจนิกา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Santisukia pagetii (Craib) Brummit
ชื่อวงศ์ : Bignoniaceae
ลักษณะพืช : ไม้ต้น สูงไม่เกิน 20 เมตร ใบประกอบปลายคี่ เรียงเวียนสลับหนาแน่นตอนปลายกิ่ง ยาว 17-35 ซม. ใบย่อยมี 5-10 คู่ รูปไข่ รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก ยาว 5-7 ซม. โคนเบี้ยว ก้านใบย่อยยาว 1-5 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง ยาว 20-35 ซม. ดอกสีขาว กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาว 1.5-2 ซม. มีต่อมประปราย กลีบดอกรูปแตร ยาว 4.5-5.5 ซม. หลอดกลีบตรง ปลายแยกเป็น 5 แฉกตื้น ๆ เกสรเพศผู้ 4 อัน สั้น 2 อัน ยาว 2 อัน ผลแบบผลแห้งแตก รูปขอบขนาน ยาว 10-16 ซม. มีต่อมหนาแน่น มีผนังกั้น กว้าง 2.5-3 ซม. ผนังเทียมหนาเป็นคอร์ก เมล็ดยาวประมาณ 2.5 ซม. รวมปีก

การกระจายพันธุ์
/ถิ่นอาศัย
: พบที่จังหวัดกำแพงเพชร อุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นกระจายห่าง ๆ บนเขาหินปูนเตี้ย ๆ ที่แห้งแล้งหรือใกล้ชายทะเล ระดับความสูงต่ำ ๆ จนถึงประมาณ 200 เมตร

กลุ่มพืช : dicotyledon
การใช้ประโยชน์ : ornamental
[ Rare ]
R