ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช

พรรณไม้ที่ได้ตรวจสอบสถานภาพตาม IUCN Red List และ Thai Red List บริเวณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม และอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

รูป ถิ่นที่อยู่อาศัย สถานภาพ

ชื่อไทย : ตะเคียนใบใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hopea thorelii Pierre
ลักษณะ : ไม้ต้น
ถิ่นที่อยู่อาศัย :ขึ้นอยู่ใกล้ลำธารในป่าเต็งรัง
(อุบลราชธานี)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม

CR

ชื่อไทย : มะค่าโมง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
ลักษณะ : ไม้ต้น
ถิ่นที่อยู่อาศัย :ขึ้นอยู่ตามป่าดิบแล้งที่อยู่ในหุบเขาบริเวณรอยต่อกับสังคมพืชลานหิน
บริเวณที่พบ : ภูผาเทิบ

EN

ชื่อไทย : ตะเคียนหิน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hopea ferrea Laness              
ลักษณะ : ไม้ต้น
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่ใกล้ลำธารในหย่อมป่าดิบแล้ง
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม

EN

ชื่อไทย : พะยอม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea roxburghii
ลักษณะ : ไม้ต้น
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ป่าเต็งรัง
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม
ที่มาภาพ :  http://www.suansavarose.com

EN

ชื่อไทย : พะยูง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dalbergia cochinchinensis Pierre
ลักษณะ : ไม้ต้น
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ป่าเต็งรัง
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม

VU

ชื่อไทย : สิงโตช่อทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bulbophyllum reclusum Seidenf.
ลักษณะ : กล้วยไม้อิงอาศัย
ถิ่นที่อยู่อาศัย : อิงอาศัยอยู่บนต้นไม้ หรือขึ้นบนหินในป่าเต็งรัง (สกลนคร อุบลราชธานี)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม

E/EN

ชื่อไทย : เปราะราศี
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kaempferia larsenii Sirirugsa
ลักษณะ : ไม้ล้มลุก
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่ตามพื้นที่โล่งเป็นดินทราย ในป่าเต็งรัง (อุบลราชธานี)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม

E/EN

ชื่อไทย : -
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Croton sp.2 (Esser, 2005)
ถิ่นที่อยู่อาศัย : พืชทนน้ำท่วม (rheophyte) ขึ้นอยู่บริเวณริมลำธาร (อุบลราชธานี)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม

E

ชื่อไทย : ปอไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Decaschistia siamensis Craib
ลักษณะ : ไม้พุ่ม
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่ตามพื้นที่โล่งเป็นดินทราย หรือลานหินในป่าเต็งรัง (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระบุรี ชลบุรี จันทบุรี)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม และ ภูผาเทิบ

E

ชื่อไทย : ต้างใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hoya pachyclada Kerr
ลักษณะ : ไม้เถา
ถิ่นที่อยู่อาศัย : อิงอาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่าเต็งรัง
(ลำปาง เลย อุดรธานี ขอนแก่น มุกดาหาร อุบลราชธานี)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม และ ภูผาเทิบ
ที่มาภาพ : www.succulent-plant.com

E

ชื่อไทย : กระดุมเต็ม มณีเทวา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eriocaulon smitinandii Moldenke
ลักษณะ : ไม้ล้มลุก
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่เป็นกลุ่มหนาแน่นบนพื้นที่ชื้นแฉะที่เป็นดินทราย ลานหิน หรือทุ่งหญ้า (เลย หนองคาย สกลนคร มุกดาหาร อุบลราชธานี)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม และ ภูผาเทิบ

E/R

ชื่อไทย : หญ้าดอกลำโพง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Centranthera siamensis T.Yamaz.
ลักษณะ : ไม้ล้มลุก
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่บนดินทรายที่ค่อนข้างชื้น ในป่าเต็งรัง (พิษณุโลก เลย ชัยภูมิ มุกดาหาร อุบลราชธานี กาญจนบุรี)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม และ ภูผาเทิบ

E/R

ชื่อไทย : ไส้ปลาไหล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barclaya longifolia Wall.
ลักษณะ : ไม้ล้มลุกที่อาศัยอยู่ในน้ำ
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่ในลำธารที่มีน้ำไหล (สตูลหนองคาย อุบลราชธานี จันทบุรี)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม

R

ชื่อไทย : เครืออีเฒ่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ceropegia hirsuta Wight & Arn.
ลักษณะ : ไม้เถา
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่บนดินทรายในป่าเต็งรัง (มุกดาหาร อุบลราชธานี)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม และ ภูผาเทิบ

R

ชื่อไทย : -
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ceropegia sp.
ลักษณะ : ไม้เถา
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่ตามพื้นที่โล่งเป็นดินทรายในป่าเต็งรัง (อุบลราชธานี)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม

R

ชื่อไทย : -
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Decaschistia cf. intermedia Craib
ลักษณะ : ไม้พุ่ม
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่บนดินทรายในป่าเต็งรัง
(อุบลราชธานี)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม

R

ชื่อไทย : ข่อยหิน  พุดผา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia saxatilis Geddes
ลักษณะ : ไม้พุ่ม
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่ตามซอกหินของสังคมพืช   ลานหิน และป่าเต็งรังที่มีหินโผล่หรือเป็นดินทราย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม และ ภูผาเทิบ

R

ชื่อไทย : โคลงเคลงผลแห้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melastoma pellegrinianum (Boissieu) F.K.Mey
ลักษณะ : ไม้พุ่ม
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่ในพื้นที่โล่งบนลานหิน หรือทุ่งหญ้าที่เป็นดินทราย (มุกดาหาร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระบุรี นครนายก ตราด)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม และ ภูผาเทิบ

R

ชื่อไทย : -
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Osbeckia thorelii Guillaumin
ลักษณะ : ไม้พุ่ม
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่ในพื้นที่โล่งเป็นดินทราย หรือบริเวณลำธารในป่าเต็งรัง(เลย หนองคาย สกลนครอุบลราชธานี)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม

R

ชื่อไทย : หว้าพุ่ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium pachysarcum (Gagnep.) Merr. & L.M.Perry
ลักษณะ : ไม้ต้นขนาดเล็ก
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่ตามป่าดิบแล้งที่อยู่ในหุบเขา บริเวณรอยต่อกับสังคมพืชลานหิน
(มุกดาหาร นครราชสีมา)
บริเวณที่พบ : ภูผาเทิบ

R

ชื่อไทย : เปื๋อย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia pedicellata Nanakorn
ลักษณะ : ไม้ต้นขนาดเล็ก
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่ตามซอกหินของสังคมพืช   ลานหิน และป่าเต็งรังที่มีหินโผล่หรือเป็นดินทราย (มุกดาหาร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม และ ภูผาเทิบ

R

ชื่อไทย : เอื้องระฟ้า  เอื้องเขาพระวิหาร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vandopsis lissochiloides (Gaudich.) Pfitzer
ลักษณะ : พืชขึ้นบนหิน
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นบนหินบริเวณใกล้ลำธารในหย่อมป่าดิบแล้ง (หนองคาย สกลนคร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม
ที่มาภาพ :  www.nationaalherbarium.nl

R

ชื่อไทย : ปออิน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wikstroemia indica (L.) C.A.Mey
ลักษณะ : ไม้พุ่ม
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่ใกล้ลำธารในป่าเต็งรัง
(อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี กระบี่)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม

R

ชื่อไทย : สรัสจันทร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Burmannia coelestris D.Don
ลักษณะ : ไม้ล้มลุก
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่บนพื้นที่ชื้นแฉะที่เป็นดินทราย ลานหิน หรือทุ่งหญ้า
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม และ ภูผาเทิบ

R*

ชื่อไทย : จอกบ่วาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Drosera burmannii Vahl
ลักษณะ : ไม้ล้มลุก
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่บนพื้นที่ชื้นแฉะที่เป็นดินทราย ลานหิน หรือทุ่งหญ้า
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม และ ภูผาเทิบ

R*

ชื่อไทย : หญ้าน้ำค้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Drosera indica L.
ลักษณะ : ไม้ล้มลุก
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่บนพื้นที่ชื้นแฉะที่เป็นดินทราย ลานหิน หรือทุ่งหญ้า
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม และ ภูผาเทิบ

R*

ชื่อไทย : สาหร่ายหัวไม้ขีด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eriocaulon setaceum L.
ลักษณะ : ไม้ล้มลุกที่อาศัยอยู่ในน้ำ
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่ในน้ำ
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม

R*

ชื่อไทย : สร้อยสุวรรณา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Utricularia bifida L.
ลักษณะ : ไม้ล้มลุก
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่เป็นกลุ่มหนาแน่นบนพื้นที่ชื้นแฉะที่เป็นดินทราย ลานหิน หรือทุ่งหญ้า
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม และ ภูผาเทิบ

R*

ชื่อไทย : ดุสิตา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Utricularia delphinioides Thorel ex Pellegr.
ลักษณะ : ไม้ล้มลุก
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่บนพื้นที่ชื้นแฉะที่เป็นดินทราย ลานหิน หรือทุ่งหญ้า
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม และ ภูผาเทิบ

R*

ชื่อไทย : ทิพเกสร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Utricularia minutissima Vahl
ลักษณะ : ไม้ล้มลุก
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่บนพื้นที่ชื้นแฉะที่เป็นดินทราย ลานหิน หรือทุ่งหญ้า
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม และ ภูผาเทิบ

R*

ชื่อไทย : กุง  หญ้าบัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xyris pauciflora Willd.
ลักษณะ : ไม้ล้มลุก
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่บนพื้นที่ชื้นแฉะที่เป็นดินทราย ลานหิน หรือทุ่งหญ้า
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม และ ภูผาเทิบ

R*

ชื่อไทย : เขลง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dialium cochinchinense Pierre
ลักษณะ : ไม้ต้น
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ป่าเต็งรัง
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม และ ภูผาเทิบ

NT

ชื่อไทย : ผักชีภูกระดึง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lindernia cephalantha T.Yamaz.
ลักษณะ : ไม้ล้มลุก
ถิ่นที่อยู่อาศัย:ขึ้นอยู่ตามพื้นที่โล่งเป็นดินทรายในป่าเต็งรัง (เลย บุรีรัมย์ อุบลราชธานี)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม
ที่มาภาพ : 

E/R

ชื่อไทย : ปลาไหลเผือกเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eurycoma harmandiana Pierre
ลักษณะ : ไม้พุ่ม
ถิ่นที่อยู่อาศัย : ขึ้นอยู่บนดินทรายในป่าเต็งรัง
(อุบลราชธานี)
บริเวณที่พบ : ผาแต้ม
ที่มาภาพ : 

R

หมายเหตุ
พืชหายาก* = พืชหายาก มีเขตการกระจายพันธุ์กว้าง แต่เป็นพืชฤดูเดียวที่ต้องอาศัยระบบนิเวศที่เปราะบางของพื้นที่ชื้นแฉะตามฤดูกาล ประชากรจึงมีจำนวนลดน้อยลงทุกปี เนื่องจากถิ่นอาศัยถูกทำลายหรือเปลี่ยนสภาพ