สผ. | แผนผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ถาม - ตอบ | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English   

งานวิจัยเอกสารเผยแพร่และรายงานการติดตาม

 

พื้นที่ที่พบตรงตามนิยามระบบนิเวศแห้งแล้งและกึ่งชื้น 7 บริเวณ ได้แก่

  • สังคมพืชลานหิน และป่าเต็งรังแคระ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
  • สังคมพืชลานหิน และป่าเต็งรังแคระ อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ)
  • ทุ่งหญ้า อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
  • ป่าเต็งรังแคระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย บริเวณรอยต่อกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
  • ป่าเต็งรังแคระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
  • ป่าทุ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
  • พื้นที่ดินเค็มบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย