ป่าชายหาด (Beach Forest)

              ป่าชนิดนี้จำแนกตามสภาพภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม ลักษณะดินและพรรณพืชคลุมดินเป็นป่า ที่ปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่ดินเป็นดินทรายจัด น้ำทะเลท่วมไม่ถึง หรือบริเวณหาดทรายเก่าที่ยกตัวสูงขึ้นหรือบริเวณที่เป็นหินชิดฝั่งทะเล ดินค่อนข้างเค็มและที่สำคัญคือมีไอเค็ม (salt spray) จากทะเลพัดเข้าถึง พรรณพืชส่วนใหญ่ของป่าชนิดนี้เป็นพืชทนเค็ม (halophytes)และคดงอด้วยแรงลม ส่วนสังคมพืชบนหน้าผา (cliff community) ที่อยู่ริมทะเลซึ่งมักประกอบด้วยพืชที่ทนความแห้งแล้ง (xerophytes) ไม่ถือเป็นสังคมป่าชายหาดแม้ว่าจะมีพืชทนเค็มปรากฏปะปนอยู่บ้าง ด้วยเหตุนี้ป่าชายหาดจึงจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณหาดทรายตั้งแต่แนวต้นไม้ซึ่งคลื่นพัดขึ้นมาท่วมไม่ถึงคลุมลึกเข้าไปจนหมดอิทธิพลของไอเค็มจากทะเล
  
              ป่าชายหาดพบกระจายตามชายทะเลที่เป็นหาดทรายเก่าน้ำท่วมไม่ถึงทั้งชายฝั่งภาคตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชลบุรี ลงไปถึงจังหวัดตราดและทางภาคใต้ทางฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยจากจังหวัดเพชรบุรีลงไปจนต่อเขตแดนประเทศมาเลเซีย รวมถึงเกาะต่างๆ ในอ่าวไทยด้วย ในทางฝั่งตะวันตกมีพบตั้งแต่จังหวัดระนองลงไป จนถึงจังหวัดสตูลรวมทั้งหมู่เกาะน้อยใหญ่ ในทะเลอันดามันด้วยโดยเฉพาะเกาะตะรุเตามีป่าชายหาดที่สวยงามและค่อนข้างสมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง เนื่องจากปัจจัยกำหนดทำให้ป่าชายหาดมีการกระจายขาดเป็นตอนๆ บางพื้นที่สลับกับป่าชายเลนและบางพื้นที่สลับกับป่าดงดิบหรือสังคมผาหิน เนื่องจากสังคมป่าชนิดนี้ต้องอยู่ชิดทะเลจึงถูกทำลายและเปลี่ยนสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว บ้านเมืองและชุมชนจนเกือบหมดสิ้น คงเหลือให้เห็นเป็นหย่อมเล็ก ๆ ที่มีสภาพเสื่อมโทรมเป็นส่วนใหญ่ 

              ป่าชายหาดมีความหลายหลากของพันธุ์พืช หลายชนิด เช่น สนทะเล (Casuarina equisetifolia) คนทิสอทะเล (Vitex trifolia) ผักบุ้งทะเล (Ipoemoea pes-caprae) ขนาด (Launaea sarmentosa) หญ้าลอยลม (Spinifex littorius)  ถั่วคล้า (Canallia rosea) รักทะเล (Scaevola taccada) ครามป่า (Tephrosia purpurea) รังกะแท้ (Kadelia candel) ตะบูน (Xylocarpus granata) โพธิ์กริ่ง (Hernandia peltata) หลุมพอทะเล (Intsia bijuga) กระหนาย (Pterospermum littorale) หูกวาง (Terminalia catappa) เมา (Eugenia grandis) โพธิ์ทะเล (Hibiscus tiliaceus) และกระทิง (Calophyllum inophyllum) ทองบึ้ง (Dialium platysepalum) มะเกลือ (Diospyros mollis) เกด (Manilkara hexandra) กุ๊ก (Lannea coromandellica) มะเกลือเลือด (Terminalia corticosa) ไม้ตีนนก (Vitex pinnata) กระเบากลัก (Hydnocarpus ilicifolius) ข่อย (Streblus asper) มะค่าลิง (Sindora maritima) พลองขี้ควาย (Memecylon caerulium) พลองขี้นก (M. floribundum) แก้ว (Murraya paniculata) มะนาวผี (Atalantia monophylla) สลัดไดบ้าน (Euphobia trigona) หนามเค็ด (Randia tomentosa) เกี๋ยงป่า (Pandanus furcatus) หนามขี้แรด (Acasia pinnata) หนามคนฑา (Harrisonia  perforata) กำจาย (Caesalpinia dyguna) มันคันขาว (Dioscorea pentaphylla) กำลังควายถึก (Smilax  erfoliata) และเขี้ยวงู (Jasminum decussatum)

                                                                                                                                                                               

อ้างอิง http://www.encyclopediathai.org

อ้างอิง http://www.siamfishing.com

อ้างอิง http://www.saiyathai.com
สนทะเล
ผักบุ้งทะเล
รักทะเล
Casuarina equisetifolia
Ipomoea pes-caprae ( L.) R.br. 

Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. 


อ้างอิง http://www.biogang.net

อ้างอิง http://www.thongthailand.com

อ้างอิง http://sudaporn.dekweb.net
หูกวาง
กระทิง
มะเกลือ
Terminalia catappa L

Calophyllum inophyllum L .

Diospyros mollis Griff


             เนื่องจากพื้นที่ป่าชนิดนี้มักเป็นป่าแคบ ๆ อยู่ชายฝั่งทะเล สัตว์ส่วนใหญ่มีการเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นบางครั้งอาจพบสัตว์บางชนิดที่อาศัยอยู่เป็นประจำในป่าดงดิบแต่อาจมาหากินในเขตป่าชายหาดได้สัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่อาจพบในป่าชนิดนี้ได้แก่ อีเก้ง (Muntiacus muntjak) พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus) เสือปลา (Felis viverina) แมวดาว (F. bengalensis) แมวป่า (F. chaus) หมูป่า (Sus scrofa) กระจงเล็ก (Tragulus javanicus) กวางป่า (Cervus unicolor) ลิงแสม (Macaca fasciculata) ลิงกัง (M. nimestrina) ค่างแว่นถิ่นใต้ (Presbytis obscura) ลิ่น (Manis javanicus) กระต่ายป่า (Lepus peguensis) นอกจากนี้ยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในกลุ่มกระรอก (Rodentia) กลุ่มหนู Rhizomyidae, Muridae และในกลุ่มค้างคาว (Chiroptera) เป็นต้น          นกที่พบเห็นได้แก่ ไก่ป่า (Gallus gallus gallus และ (G. gallus indicus) นกคุ้มอกลาย (Turnix suscitator) นกในสกุลนกอัญชัน(Rallus spp.) นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea)  เหยี่ยวแดง (Haliastur indus) เหยี่ยวนกเขาหงอน (Accipiter trivergata) เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น (A. gularis) เหยี่ยวดำท้องขาว (Spizaetus alboniger) นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) นกเค้ากู่ (Otus lempiji) นกทึดทือมลายู (Kentupa kentupa) เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน เช่น เต่านา (Damonia subtrijuga) เต่าจาน (Batagur baska) ตะพาบธรรมดา (Trionyx cartilagineus) กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) กิ้งก่าแก้ว (C. emma) ตะกวด (Varanus bengalensis) เหี้ย (V. salvator) จิ้งเหลนบ้าน (Mabuya multifasciata) จิ้งเหลนเกล็ดเรียบ (Sphenomorphus maculatus) งูเหลือม (Python reticulatus) และงูชนิดอื่น ๆอีกหลายชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เช่น กบหนอง (Rana limnocharis) เขียดอ่อง (R.  igrovittata) ปาด (Rhacophorus spp.) อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulcha) คางคกบ้าน (Bufo melanostictus) เป็นต้น


อ้างอิง http://home.kku.ac.th

อ้างอิง http://home.kku.ac.th

อ้างอิง www.saisawankhayanying.com
เก้ง
พังพรธรรมดา
เสือปลา
Muntiacus muntjak
Herpestes javanicus 

Felis viverina 


อ้างอิง www.zoothailand.org

อ้างอิง www.thaigoodview.com

อ้างอิง www.junjaowka.com
กระจงเล็ก
ลิงกัง
ลิ่น
Tragulus javanicus

Macaca nimestrina

Manis javanicus

อ้างอิง http://th.wikipedia.org

อ้างอิง http://lomamilkyway.com


อ้างอิง http://sites.google.com

กระต่ายป่า
นกเหยี่ยวแดง
นกกระปูดใหญ่
Lepus peguensis
Haliastur indus
Centropus sinensis

อ้างอิง www.reptiles.co.kr

อ้างอิง www.siamensis.org

อ้างอิง www.naturephoto-cz.eu
ตะพาบธรรมดา
กิ้งก่าหัวแดง
ตะกวด
Trionyx cartilagineus
Calotes versicolor
Varanus bengalensis
     
     
     

 

 

 


เธเธฅเน„เธเธเธฒเธฃเน€เธœเธขเนเธžเธฃเนˆเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃเธ„เธงเธฒเธกเธซเธฅเธฒเธเธซเธฅเธฒเธขเธ—เธฒเธ‡เธŠเธตเธงเธ เธฒเธž