ป่าดิบชื้น (Tropical Rain Forest)

             ป่าดิบชื้นจัดเป็นป่าฝนในเขตร้อน (Tropical rain forest) บนพื้นที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี และมีความชุ่มชื้นในดินค่อยข้างสูงสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ได้แก่ ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง ลงไปป่าดิบชื้นในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีลักษณะคล้ายคลึงกับป่าดิบชื้นในประเทศมาเลเซีย ป่าดิบชื้นขึ้นปกคลุมเทือกเขาที่ีมีความชุ่มชื้น เช่น ป่าดิบชื้นในอุทยานแห่งชาตเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช ป่าดิบชื้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง และพัทลุง และป่าดิบชื้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าฮาลาบาลา จังหวัดยะลา และนราธิวาส นอกจากนี้ยังพบป่าดิบชื้นในเขตพื้นที่ฝนตกชุกปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีสูง บริเวณจังหวัดจันทบุรีตอนล่าง ตลอดเขตจังหวัดตราด

             ป่าดิบชื้นมีลักษณะเป็นป่ารกทึบประกอบด้วยพรรณไม้หลายร้อยชนิด ไม้ต้นของเรือนยอดชั้นบน ส่วนใหญ่เป็นไม้วงศ์ยาง-ตะเคียน (Dipterocarpaceae) มีลำต้นสูงใหญ่เปลาตรงตั้งแต่ 30-50 เมตร ถัดลงมา เป็นไม้ต้นขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งสามารถขึ้นอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ได้รวมทั้งต้นไม้ชนิดต่างๆ ในวงศ์ หมากหรือปาล์ม (Plamae) พื้นล่างของป่ารกทึบระเกะระกะไปด้วยไม้พุ่ม พืชล้มลุก ระกำ หวาย ไผ่ต่างๆ เถาวัลย์หลากชนิด ตามลำต้นไม้และกิ่งไม้มักมีพืชอิงอาศัย (epiphyte) พวกเฟิร์น พวกมอส ขึ้นอยู่ทั่วไป พรรณไม้เด่นของวงศ์ Dipterocarpaceae ที่สำคัญ เช่น

             ยางมันหมู Dipterocarpus kerrii, ยางยูง D. grandiflorus, ยางเี่สียน D. gracilis, ยางวาด D. chartaceus, ยางกล่อง D.dyeri, ยางเกลี้ยง D.hasseltii, กะบาก Anisoptera curtisii, ตะเคียนชันตาแมว Neobalanocarpus heimii, เคี่ยม Cotylelobium lanceolatum, ไข่เขียว Parashorea stellata, ตะเคียนทอง Hopea odorata, ตะเคียนขาว H. pedicellata, ตะเคียนแก้ว H. sangal, ตะเคียนราก H. latifolia, แอ๊ก Shorea glauca,สยา S. laevis, กาลอ S. faguetiana, ตะเคียนสามพอน S. gratissima,กระบากหิน S. hypochra, สยาเหลือง S. curtisii, มารันตี S. dasyphylla, สยาขาว S. leprosula, ชันหอย S. macroptera, สยาเหลือง S. parvifolia, มารันตีเสงวาง S. singkawang, พันจำดง Vatica lowii, พันจำ V. odorata

             พรรณไม้ในวงศ์อื่นที่สำคัญ เช่น หลุมพอ Intsia palembanica, สะตอ Parkia speciosa, เหรียง P. timoriana, แซะ Callerya atropurpurea, เนียง Archidendron jiringa, มะคะ Cynometra malaccensis, แมงคะ C. ramiflora, ยวน Koompassia excelsa, ยวนผึ้ง K. malaccensis, หยี Dialium indum, หยีท้องบึ้ง D. platysepalum, โสกเหลือง Saraca thaipingensis, มะคะขานาง Sindora echinocalyx (Leguminosae Mimosoideae), พรรณไม้หลายชนิดของสกุล ค้างคาว Aglaia spp., ค้างคาวอีลิค Dysoxylum spp., สังเครียด Chisocheton spp. (Meliaceae), อินทนิลน้ำ Lagerstroemia speciosa (Lythraceae),ยางน่อง Antiaris toxicaria, ขนุนปาน Artocarpus lanceifolia, หาดรุม A. dadah, เอาะ A. elastricus, ขนุนป่า A. rigidus (Moraceae),เยลูตง Dyera costulata,ทุ้งฟ้า Alstonia macrophylla, สัตบรรณ A. scholaris (Apocynaceae), ทุเรียนดอน Durio lowianus, ทุเรียนนก D. griffithii, ช้างแหก Neesia altissima (Bombacaceae), รักป่า Semecarpus curtisii, ก้านตอง Swintonia floribunda, ชันรูจี Parishia insignis, เตยนะ Pentaspadon velutinus, พระเจ้าห้าพระองค์ Dracontomelon dao (Anacardiaceae), ท้ายเภาขาว Scaphium linearicarpum, พุงทะลาย S. scaphigerum (Sterculiaceae), และไม้ต้นหลายชนิดของสกุล Syzygium spp. (Myrtaceae), สกุล Goniothalamus spp., Polyalthia spp., Pseuduvaria spp. (Annonaceae) ปาล์มต้นที่สำคัญ ได้แก่ ช้างไห้ Borassodendron machadonis, ปาล์มบังสูรย์ Johannesteijsmannia altifrons, หมากพน Orania sylvicola, หลาวชะโอนเขา Oncosperma horrida, ปาล์มเจ้าเมืองตรัง Licuala elegans, ชิง L. distans, หลังกับ Arenga westerhoutii, ค้อ Livistona speciosa, เต่าร้าง Caryota spp.
และหวายอีกหลายชนิดของสกุล Calamus spp.,Daemonorops spp., Korthalsia spp. (Palmae) (ธวัชชัย, 2549)

 

ตัวอย่างพืชในป่าดิบชื้น


อ้างอิง www.thaigoodview.com

อ้างอิง www.thaigoodview.com

อ้างอิง www.thaimtb.com
ตะเคียนทอง
กระบาก
จำปาป่า
Hopea odorata  ( Roxb.)
Anisoptera curtisii
Schima wallichii

อ้างอิง www.airemwika.ob.tc

อ้างอิง www.learners.in.th

อ้างอิง www.gotoknow.org
ตะเคียนชันตาแมว
เงาะป่า
ทุ้งฟ้า
Balanocarpus heimii
Nephelium lappaceum
Alstonia macrophylla

อ้างอิง http://thaimusic-friend.com

อ้างอิง www.wangtakrai.com

อ้างอิง http://botanykuszone1.weebly.com
ทำมัง
ยมหอม
มะพูด
Litsea elliptica
Toona ciliata
(Garcinia dulcis)

         
          สัตว์ในป่าดงดิบชื้น            
          จากจำนวนสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีอยู่ในประเทศไทยสามารถพบได้ในป่าดงดิบชื้นเกินกว่า 2 ใน 3 ของที่ปรากฎ ได้แก่ สมเสร็จ (Tapirus indicus) แรด (Rhinoceros sondaicus) (ปัจจุบันไม่แน่ใจว่ายังมีหลงเหลืออยู่หรือไม่) กระจงควาย (Tragulus napu) กระจงเล็ก (T. javanicus) เก้งหม้อ (Muntiacus feae) แมวป่าหัวแบน (Felis planiceps) อีเห็นน้ำ (Cynogale bennetti) อีเห็นลายพาด (Hemigalus derbyanus) นากใหญ่จมูกขน (Lutra sumastrana) เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล (Mustela nudipes) เม่นใหญ่แผงคอยาว (Hystrix brachyura) พญากระรอกบินสีดำ (Aeromys tephromelas) ชะนีมือดำ (Hylobates agilis) ค่างแว่นถิ่นใต้ (Presbytis obscura) ค่างหงอก (P. cristata) ค่างดำ
(P. melalophos) ลิงแสม (Macaca fasicularis) พุงจง (Cynocephalus variegatus) ช้างป่า (Elephas maximus) หมูป่า (Sus scrofa) อีเก้ง (Muntiacus muntjak) กวางป่า
(Cervus unicolor) วัวแดง (Bos javanicus) (มีปรากฎถึงจังหวัดกระบี่) กระทิง (B. gaurus) เลียงผา (Capricornis sumatraensis) เสือโคร่ง (Panthera tigris) เสือดาวหรือเสือดำ
(P. pardus) เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) เสือไฟ (Felis temmincki) หมีหมา (Helarctos malayanus) หมาไน (Cuon alpinus) และชะนีธรรมดา (Hylobates lar) เป็นต้น


อ้างอิง www.wcd13phrae.com

อ้างอิง www.moohin.com
สมเสร็จ
กระจงควาย
เก้งหม้อ
Tapirus indicus
Tragulus napu
Muntiacus feae

อ้างอิง www.dooasia.com

อ้างอิง www.dooasia.com

อ้างอิง www.myfirstbrain.com
เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล
เม่นใหญ่แผงคอยาว
ชะนีมือดำ
Mustela nudipes
Hystrix brachyura
Hylobates agilis

อ้างอิง www.wcd13phrae.com

อ้างอิง www.biolib.cz

อ้างอิง www.dnp.go.th
ค่างแว่นถิ่นใต้
ช้างป่า
วัวแดง
Presbytis obscura
Elephas maximus
Bos javanicus

อ้างอิง www.oknation.net

อ้างอิง www.myfirstbrain.com

อ้างอิง http://sor-por-chor.blogspot.com
เลียงผา
เสือลายเมฆ
หมีหมา
Capricornis sumatraensis
Neofelis nebulosa
Helarctos malayanus

 

          นกในป่าดงดิบชื้น ได้แก่ นกหว้า (Argusianus argus) นกแว่นสีน้ำตาล (Polyplectron malacense) ไก่ฟ้าหน้าเขียว (Lophura ignita) ไก่จุก (Rollulus rouloul) ไก่นวล (Rhizothera longirostris) นกกระทาสองเดือย (Caloperdix oculea) นกกระทาดงปักษ์ใต้ (Arborophila charltonii) นกกระทาดงจันทบูรณ์ (A. cambodiana) นกเปล้าแดง (Treron fulvicollis) นกเปล้าคอสีม่วง (I. vernans) นกเปล้าใหญ่ (T. capellei) นกเปล้าหน้าแดง (Ptilinopus jambu) นกหลุมพูขาว (Ducula bicolor) นกชาปีไหน (Caloenas nicobarica) นกหกใหญ่ (Psittinus cyanurus) นกหกเล็กปากดำ (Loriculus galgulus) นกบั้งรอกหลายชนิด (Phaenicophaeus spp.) นกเค้าหน้าผากขาว (Otus sagittatus) นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา (Bubo sumatranus) นกทึดทือมลายู (Kentupa kentupa) นกปากกบยักษ์ (Batrachostomus auritus) นกปากกบยักษ์ใต้ (B. stellatus) นกขุนแผนหลายชนิด (Harpactes spp.) นกเงือกหัวหงอก(Berenicornis comatus) นกเงือกปากดำ (Anorrhinus galerilus) นกเงือกปากย่น (Rhyticeros corrugatus) นกเงือกกรามช้างปากเรียบ (R. subruficollis) นกเงือกดำ (Anthracoceros malayanus) นกเงือกหัวแรด (Buceros rhinoceros) นกชนหิน (Rhinoplex vigil) และนกแต้วแล้วท้องดำ (Pitta gurneyi) เป็นต้น


อ้างอิง http://th.wikipedia.org

อ้างอิง www.dooasia.com

อ้างอิง https://www.myfirstbrain.com
นกหว้า
นกแว่นสีน้ำตาล
ไก่ฟ้าหน้าเขียว
Argusianus argus
Polyplectron malacense
Lophura ignita

อ้างอิง www.learners.in.th

อ้างอิง www.siamensis.org

อ้างอิง www.thailandviews.com
นกแต้วแล้วท้องดำ
นกเค้าหน้าผากขาว
นกทึดทือมลายู
Pitta gurneyi
Otus sagittatus
Kentupa kentupa

อ้างอิง www.siamensis.org

อ้างอิง http://kularbly.igetweb.com

อ้างอิง http://kularbly.igetweb.com
นกเงือกปากดำ
นกเงือกหัวแรด
นกชนหิน
Anorrhinus galerilus
Buceros rhinoceros
Rhinoplex vigil

 

          สัตว์เลื้อยคลานในป่าดงดิบชื้น ได้แก่ เต่ากระอาน (Batagur baska) เต่าจักร (Heosemys spinosa) เต่าเดือย (Manouria impressa) พบทั้งป่าดงดิบเขาและดงดิบชื้น จระเข้น้ำเค็ม  Crocodylus porosus)  จระเข้น้ำจืด (C. siamensis)  จระเข้ปากกระทุงเหว (Tomistoma schlegeli) กิ้งก่าดงคิ้วสั้น (Gonocephalus abbotti) งูหลามปากเป็ด (Python curtus) งูสามเหลี่ยมหัวหางแดง (Bungarus fasciatus) งูทากลายท้องขาว (Acalyptophis peronii) งูปาล์ม (Trimeresurus  puniceus) เต่าทับทิม (Notochelys platynota) เต่าเหลือง (Indotestudo elongata) เต่าหก (Manouria emys) จิ้งจกนิ้วยาวกำพล (Cnemaspis kumpoli) ตุ๊กแกป่าโคนนิ้วติด (Cyrtodactylus brevipalmatus) จิ้งจกหินหางเรียว (Gehya angusticaudata) จิ้งเหลนเรียวปักษ์ใต้ (Lygosoma herberti) ตุ๊ดตู่ (Varanus dumerilli) เห่าช้าง (V. rudicollis) งูดินตรัง (Typhlops trangensis) งูลายสาบท่าสาร (Amphiesma groundwateri) งูเขียวดงลาย (Boiga sangsomi) และงูหางแฮ่มกาญจน์ (Trimeresurus kanburiensis) เป็นต้น


อ้างอิง www.aquatoyou.com

อ้างอิง www.myfirstbrain.com
เต่ากระอาน
เต่าจักร
Batagur baska
Heosemys spinosa

อ้างอิง www.arkive.org

อ้างอิง http://th.wikipedia.org
เต่าเดือย
จระเข้น้ำจืด
Manouria impressa
Crocodylus siamensis

อ้างอิง http://th.wikipedia.org

อ้างอิง www.siamensis.org
งูหลามปากเป็ด
ตุ๊กแกป่า หรือ ตุ๊กกายโคนนิ้วติด
Python curtus
Cyrtodactylus brevipalmatus

 

          สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกได้แก่ คางคกห้วยไทย (Ansonia siamensis) กบท่าสาร (Ingerana tasanae) กบอกหนาม (Rana fasciculispina) อึ่งกรายลายจุด (Leptobrachium hendricksoni) อึ่งกรายหัวมน (Megophrys aceras) อึ่งกรายหัวแหลม (M. nasuta) คางคกห้วยมลายู (Ansonia malayana) จงโคร่ง (Bufo asper) คางคกขายาว (Leptophryne borbonica) คางคกต้นไม้ (Pedostibes hosii) ปาดลายหินเมืองใต้ (Amolops larutensis) กบตะนาวศรี (Ingerana tenasserimensis) เขียดลื่น (Phynoglossus laevis) กบเขาสูง (Rana alticola) กบทูด (R. blythii) กบเขาหลังตอง (R. chalconota) กบหูดำ (R. cubitalis) กบดอร์เรีย (R. doriae) กบว้าก (R. glandulosa) กบหงอนมลายู (R. plicatella) กบราชา (R. raja) ปาดจุดขาว (Nyctixalus pictus) ปาดหลังสองจุด (Rhacophorus bimaculatus) ปาดนิ้วแยกมลายู (R. colletti) ปาดตีนดำ (R. nigropalmatus) ปาดเขียวตีนลาย (R. reinwardtii) ปาดขาลาย (R. robinsoni) ปาดตะปุ่มมลายู (Theloderma horridum) อึ่งอ่างมลายู (Kaloula baleata) อึ่งบอร์เนียว (Mycrohyla borneensis) เขียดงูมลายู (Caudacaecilia asplenia) และเขียดงูศุภชัย (Ichthyophis supachaii)


อ้างอิง www.siamensis.org

อ้างอิง www.arkive.org

อ้างอิง http://yalanama.blogspot.com
คางคกห้วยไทย
กบท่าสาร
จงโคร่ง
Ansonia siamensis
ngerana tasanae
Bufo asper

อ้างอิง http://mashpedia.es

อ้างอิง http://www.flickr.com

อ้างอิง http://www.photographersdirect.com
กบตะนาวศรี
ปาดตะปุ่มมลาย
อึ่งบอร์เนียว
Ingerana tenasserimensis
Theloderma horridum
Mycrohyla borneensis

 

อ้างอิง   ธวัชชัย สันติสุข. 2549. ป่าไม้ของประเทศไทย.สำนักหอพรรณไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. บริษัท ประชาชน จำกัด, กรุงเทพฯ. 120 หน้า.

>>กลับขึ้นไปด้านบน<<