จังหวัดตรัง

 

เกาะในจังหวัดตรังมีจำนวนทั้งสิ้น 54 เกาะตั้งอยู่ใน 14 ตำบล 5 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 75.312 ตารางกิโลเมตร เกาะที่มีขนาดใหญ่สุด คือ เกาะตะลิบง รองลงมาเป็นเกาะสุกรและเกาะมุก เกาะท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ เกาะกระดาน เกาะมุก เกาะเชือก เกาะลิบง เกาะสุกรและเกาะหลาวเหลียง

รายชื่อเกาะในจังหวัดตรัง

ชื่อเกาะ

ตำบล

อำเภอ

พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)

 หน่วยงานรับผิดชอบ

< 1

1-9.9

10-99.9

>100

ตูเกีย

ต.ตะเสะ

กิ่งอ.หาดสำราญ

0.006

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นก

ต.ตะเสะ

กิ่งอ.หาดสำราญ

0.013

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โต๊ะลาน้อย

ต.กันตังใต้

อ.กันตัง

0.025

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โต๊ะลา

ต.กันตังใต้

อ.กันตัง

0.211

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แลน

ต.กันตังใต้

อ.กันตัง

0.418

-

-

-

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

กา

ต.กันตังใต้

อ.กันตัง

0.471

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลูกไม้

ต.กันตังใต้

อ.กันตัง

-

1.16

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เหลาตำ

ต.กันตังใต้

อ.กันตัง

-

1.173

-

-

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

ค้อ

ต.กันตังใต้

อ.กันตัง

-

1.433

-

-

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เคี่ยม

ต.กันตังใต้

อ.กันตัง

-

2.808

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แลน

ต.กันตังใต้

อ.กันตัง

-

4.431

-

-

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เจ้าไหม

ต.เกาะลิบง

อ.กันตัง

0.029

-

-

-

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

กวาง

ต.เกาะลิบง

อ.กันตัง

0.032

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เชือก

ต.เกาะลิบง

อ.กันตัง

0.091

-

-

-

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

บะราหน

ต.เกาะลิบง

อ.กันตัง

0.101

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แหวน

ต.เกาะลิบง

อ.กันตัง

0.159

-

-

-

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

กระดาน

ต.เกาะลิบง

อ.กันตัง

-

1.725

-

-

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

มุกด์

ต.เกาะลิบง

อ.กันตัง

-

7.688

-

-

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

ตะลิบง

ต.เกาะลิบง

อ.กันตัง

-

-

33.428

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นก

ต.นาเกลือ

อ.กันตัง

0.03

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลูกไม้

ต.นาเกลือ

อ.กันตัง

0.049

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากน้อย

ต.บ่อน้ำร้อน

อ.กันตัง

0.002

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปากลัด

ต.บ่อน้ำร้อน

อ.กันตัง

0.266

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จาก

ต.บ่อน้ำร้อน

อ.กันตัง

0.479

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตลับหล่น

ต.บางสัก

อ.กันตัง

0.002

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลาง

ต.วังวน

อ.กันตัง

0.224

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลัก

ต.เกาะสุกร

อ.ปะเหลียน

0.005

-

-

-

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

ตุลุ้ยน้อย

ต.เกาะสุกร

อ.ปะเหลียน

0.007

-

-

-

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

แดงน้อย

ต.เกาะสุกร

อ.ปะเหลียน

0.008

-

-

-

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

ตุลุ้ยใหญ่

ต.เกาะสุกร

อ.ปะเหลียน

0.013

-

-

-

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

แดง

ต.เกาะสุกร

อ.ปะเหลียน

0.016

-

-

-

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

จังกาบ

ต.เกาะสุกร

อ.ปะเหลียน

0.018

-

-

-

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

ตุกุนแพ

ต.เกาะสุกร

อ.ปะเหลียน

0.020

-

-

-

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

จับปี่เล็ก

ต.เกาะสุกร

อ.ปะเหลียน

0.021

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตาใบ

ต.เกาะสุกร

อ.ปะเหลียน

0.055

-

-

-

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

เบ็ง

ต.เกาะสุกร

อ.ปะเหลียน

0.075

-

-

-

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

จับปี่ใหญ่

ต.เกาะสุกร

อ.ปะเหลียน

0.122

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลี้ยงใต้

ต.เกาะสุกร

อ.ปะเหลียน

0.310

-

-

-

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

เลี้ยงเหนือ

ต.เกาะสุกร

อ.ปะเหลียน

0.311

-

-

-

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

เภตรา

ต.เกาะสุกร

อ.ปะเหลียน

-

1.116

-

-

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

สุกร

ต.เกาะสุกร

อ.ปะเหลียน

-

-

12.296

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค้างคาว

ต.ท่าข้าม

อ.ปะเหลียน

0.234

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เหลาตรง

ต.ท่าข้าม

อ.ปะเหลียน

0.245

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กา

ต.บ้านนา

อ.ปะเหลียน

0.048

-

-

-

1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮ่อไล้

ต.บ้านนา

อ.ปะเหลียน

0.063

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท่าสัก

ต.บ้านนา

อ.ปะเหลียน

0.382

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลาง

ต.บ้านนา

อ.ปะเหลียน

-

2.447

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลาง

ต.ทุ่งกระบือ

อ.ย่านตาขาว

0.093

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เตาบุโระ

ต.เขาไม้แก้ว

อ.สิเกา

0.108

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สากกะเบือ

ต.บ่อหิน

อ.สิเกา

0.042

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผี

ต.บ่อหิน

อ.สิเกา

0.135

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลอลอ

ต.บ่อหิน

อ.สิเกา

0.172

-

-

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปลิง

ต.ไม้ฝาด

อ.สิเกา

0.040

-

-

-

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

แมง

ต.ไม้ฝาด

อ.สิเกา

0.456

-

-

-

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

รวมพื้นที่เกาะ 75.312 ตร.กม.

5.607

23.981

45.724

-

รวมจำนวนเกาะ 54 เกาะ

43

9

2

-

อ้างอิง อนุวัฒน์ นทีวัฒนา. ความหลากหลายของเกาะในประเทศไทย. เอกสารเผยแพร่สำนักอนุรักษ์เทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฉบับที่ 39. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 122 หน้า. 2551.