รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ภาคกลาง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จังหวัด
อำเภอ
เนื้อที่(ไร่)
สลักพระ กาญจนบุรี บ่อพลอย ศรีสวัสดิ์ เมือง
536,594.00
เขาสอยดาว จันทบุรี โป่งน้ำร้อน มะขาม ท่าใหม่
465,602.00
ห้วยขาแข้ง อุทัยธานี บ้านไร่ ลานสัก  
1,737,587.00
  ตาก อุ้มผาง
ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก กาญจนบุรี สังขละบุรี ทองผาภูมิ
2,279,500.00
ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
ตาก อุ้มผาง
เขาเขียว-เขาชมภู่ ชลบุรี เมืองชลบุรี ศรีราชา บ้านบึง
90,437.00
เขาอ่างฤาไน ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ
674,352.00
  สระแก้ว วังน้ำเย็น กิ่ง อ.วังสมบูรณ์
  จันทบุรี แก่งหางแมว
  ชลบุรี บ่อทอง
  ระยอง กิ่ง อ.เขาชะเมา อ.แกลง
ภูเมี่ยงและภูทอง อุตรดิตถ์ น้ำปาด ทองแสนขัน
435,320.00
  พิษณุโลก  
แม่น้ำภาชี ราชบุรี สวนผึ้ง จอมบึง
305,820.00
เขาสนามเพรียง กำแพงเพชร เมือง
63,125.00
ซับลังกา ลพบุรี ชัยบาดาล
96,875.00
ตะเบาะ-ห้วยใหญ่ เพชรบูรณ์ เมือง หนองไผ่ บึงสามพัน
408,707.00
  ชัยภูมิ หนองบัวแดง ภักดีชุมพล
คลองเครือหวาย จันทบุรี โป่งน้ำร้อน มะขาม ขลุง
165,796.00
ภูผาแดง เพชรบูรณ์ หล่มสัก
146,845.00
ภาคเหนือ
ลุ่มน้ำปาย แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน  ปาย
738,085.00
แม่ตื่น ตาก แม่ระมาด สามเงา
733,125.00
เชียงดาว เชียงใหม่ เชียงดาว เวียงแหง
325,625.00
สาละวิน แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง
546,875.00
ดอยผาเมือง ลำพูน ลำปาง แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ ห้างฉัตร
364,449.00
ดอยผาช้าง พะเยา ปง เชียงม่วน
356,926.00
  น่าน กิ่ง อ.บ้านหลวง เมืองน่าน
อมก๋อย เชียงใหม่ ตาก อมก่อย ดอยเต่า สามเงา
765,000.00
ดอยหลวง แพร่ สอง
60,625.00
แม่ยวมฝั่งขวา แม่ฮ่องสอน ขุมยวม แม่ลาน้อย
182,500.00
อุ้มผาง ตาก อุ้มผาง
1,619,280.00
แม่เลา-แม่แสะ เชียงใหม่ แม่แตง
321,250.00
  แม่ฮ่องสอน ปาย
เวียงลอ พะเยา เชียงคำ จุน ปง ดอกคำใต้
231,875.00
แม่จริม อุตรดิตถ์ บ้านโคก ฟากท่า ท่าปลา น้ำปาด
412,500.00
สันปันแดน แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า
173,125.00
ลำน้ำน่านฝั่งขวา แพร่ เมืองแพร่ สูงเม่น เด่นชัย
146,875.00
  อุตรดิตถ์ ท่าปลา เมืองอุตรดิตส์
สะเมิง เชียงใหม่ สะเมิง
121,250.00
ดอยเวียงหล้า แม่ฮ่องสอน ขุนยวม
291,610.00
ถ้ำเจ้าราม สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม บ้านด่านลานหอย ศรีสำโรง
213,171.00
  ลำปาง เถิน
น้ำปาด อุตรดิตถ์ บ้านโคก ฟากท่า น้ำปาด
320,197.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภูเขียว ชัยภูมิ เกษตรสมบรูณ์ คอนสาร หนองบัวแดง
975,000.00
ภูหลวง เลย ภูเรือ ด่านซ้าย ภูหลวง วังสะพุง
560,593.00
ภูวัว หนองคาย บึงกาฬ เซกา
116,562.00
ยอดโดม อุบลราชธานี น้ำยืน
140,845.00
พนมดงรัก ศรีสะเกษ ขุนหาญ กันทรลักษณ์
197,500.00
ภูสีฐาน มุกดาหาร ดงหลวง คำชะอี
189,541.00
  กาฬสินธุ์ เขาวง กุฉินารายณ์
ห้วยศาลา ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ขุนหาญ
237,500.00
ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ สุรินทร์ สังขะ บัวเชด กาบเชิง
313,750.00
ดงใหญ่ บุรีรัมย์ ปะคำ ละหานทราย
195,486.00
ผาผึ้ง ชัยภูมิ คอนสาร
118,403.00
ภูค้อและภูกระแต เลย ภูหลวง ภูกระดึง
145,285.00
ภาคใต้
คลองนาคา ระนอง กะเปอร์
331,456.00
  สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน
คลองแสง สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม บ้านตาขุน
722,067.00
เขาบรรทัด ตรัง กิ่ง อ.นาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน
791,847.00
  พัทลุง เมืองพัทลุง กงหรา ตะโหมด
    ปากพะยูน
  สตูล สงขลา ทุ่งหว้า ควนกาหลง รัตภูมิ
โตนงาช้าง สงขลา รัตภูมิ หาดใหญ่
113,721.00
  สตูล ควนกาหลง
คลองพระยา กระบี่ ปลายพระยา อ่าวลึก เขาพนม
95,988.00
  สุราษฎร์ธานี พระแสง
อุทยาน เสด็จในกรม ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน บางสะพานน้อย
415,620.00
กรมหลวงชุมพร (ทิศเหนือ)
ชุมพร ท่าแซะ
อุทยาน เสด็จในกรม ชุมพร ท่าแซะ
196,875.00
กรมหลวงชุมพร (ทิศใต้) ระนอง กระบุรี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ นราธิวาส ตากใบ สุไหงปาดี สุไหงโกลก เมือง
124,275.00
คลองยัน สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง บ้านตาขุน คีรีรัฐมนิคม
305,000.00
เขาประ-บางคราม กระบี่ ตรัง ลำทับ คลองท่อม วังวิเศษ สิเกา
97,700.00
ทุ่งระยะ-นาสัก ระนอง กระบุรี
211,650.00
  ชุมพร เมืองชุมพร สวี
ฮาลา-บาลา นราธิวาส แว้ง สุคิริน
270,725.00
  ยะลา เบตง
ควนแม่ยายหม่อน ชุมพร พะโต๊ะ ละแม
290,000.00
  ระนอง เมือง กะเปอร์
โตนปริวรรต พังงา กะปง เมือง
138,712.50

รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่เตรียมประกาศฯ

บุณฑริก-ยอดมน อุบลราชธานี
222,257.00
ภูขัด พิษณุโลก
150,000.00
กะทูน นครศรีธรรมราช
62,800.00

 

อ้างอิง : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช