สผ. | แผนผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ถาม - ตอบ | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English   


สถานภาพและการคุกคาม

 งานวิจัยและเอกสารเผยแพร่

 


ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย

 

พื้นที่คุ้มครอง

พื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่อนุรักษ์ ในประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท

อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และป่าสงวนแแห่งชาติ


ข่าวเด่น