สผ. | แผนผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ถาม - ตอบ | ติดต่อ      Thai ภาษาไทย | Eng English   


หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 


การดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ

 

งานวิจัย เอกสารเผยแพร่ และรายงานการติดตาม

 

culture
ประเพณีไทยอย่างน้อย 25 ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติตามความเชื่อทางวัฒนธรรมอย่างน้อย 40 เรื่อง ที่้แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ประเพณีและธรรมเนียมดังกล่าว เกี่ยวพันกับการใช้ประโยชน์พืชพรรณอย่างน้อย 200 ชนิด ที่ขาดเสียมิได้


ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ / นักวิจัย