กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
  ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ซื้อขายในตลาด  
 

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อไทย
No. Acanthoscurria geniculata แมงมุม
No. Anolis carolinensis จิ้งเหลน
No. Aphonopelma bicoloratum  แมงมุม
No. Brachypekma smithi แมงมุม
No. Brachypelma albopilosum แมงมุม
No. Brachypelma boehmei แมงมุม
No. Brachypelma cyaneopubescense แมงมุม
No. Brachypelma emilia แมงมุม
No. Cavia porcellus แกสบี้ 
No. Ceratophrys ornata ฮอร์นฟอร์ก 
No. Chalchides Ocellatus Ocellatus จิ้งเหลน
No. Chamaeleo (Furciter) pardalis กิ้งก่า
No. Chamaeleo calyptratus กิ้งก่า
No. Chamaeleo lateralis กิ้งก่า
No. Chamaeleo parsonii กิ้งก่า
No. Corucia zebrata จิ้งเหลน
No. Crotaphytus collaris จิ้งเหลน
No. Elaphe guttata งู
No. Eublepharis macularius ตุ๊กแกเสือดาว
No. Galeodes sp. แมงมุม
No. Geochelone elegans เต่าดาว 
No. Geochelone pardalis เต่าสือดาว
No. Geochelone radiata  เต่าเรเดียต้า
No. Geochelone sulcata เต่าชูกาต้า
No. Grammostola pulchra แมงมุม
No. Grammostola rosea แมงมุม
No. Gymnures sp.(moon rats)  เม่นแคระ 
No. Hemitheconyx caudicinctus ตุ๊กแก
No. Hemitheconyx caudicinctus ตุ๊กแก
No. Holodactylus africanus ตุ๊กแก
No. Lampropeltis getulus งู
No. Lampropeltis ruthveni งู
No. Lampropeltis triangulum งู
No. Leiopython sp. งูหลามริมฝีปากขาว
No. Mesocricetus auratus หนูแฮมเตอร์
No. Neoseps reynoldsi จิ้งเหลน
No. Paleosuchus palepebrosus จระเข้ไคแมน
No. petaurua breviceps จิงโจ้บิน 
No. Phelsuma madagascariensis ตุ๊กแก
No. Phrynosoma sp.  จิ้งเหลน
No. Pipa pipa  คางคก
No. Pogona vitticeps ตุ๊กแก
No. Python regius งู
No. Python sebia งู
No. Rhacodactylus ciliatus  ตุ๊กแก
No. Theraphosa merianae ตะกวด
No. Theraphosa rutescens ตะกวด
No. Theraphosa blondi แมงมุม
No. Tiliqua spp. จิ้งเหลน
No. Tribolonotus sp. จิ้งเหลน
No. Uromastyx maliensis กิ้งก่า
No. Uromastyx mcfadyeni  กิ้งก่า
No. varanus timorensis จิ้งเหลน