กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
  สาหร่ายหางกระรอก Hydrilla verticillata (L.f.) Royle
 
 

 

 

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สาหร่ายหางกระรอก

Hydrilla verticillata (L.f.) Royle

 

สาหร่ายหางกระรอก เป็นพืชน้ำอยู่แถบยุโรป แอฟริกาเหนือ และส่วนใหญ่ของเอเซีย เติบโตได้ในแหล่งน้ำจืดที่อุณหภูมิไม่ต่ำนักและลำธารน้ำไหลเอื่อยๆ สามารถเจริญเติบโตได้ในน้ำเย็นและน้ำกร่อย สาหร่ายหางกระรอกปกติจะสร้างรากอยู่ในโคลนใต้น้ำ แต่อาจพบว่าสามารถหักเป็นท่อนๆ ขยายเป็นกลุ่มก้อนลอยอย่างอิสระบนผิวน้ำได้ สาหร่ายหางกระรอกได้กลายเป็นวัชพืชร้ายแรงมากในแม่น้ำหลายสายของ Viti Levu โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ Rewa ซึ่งบางครั้งพบว่าทำให้ใบพัดของเรือยนต์และเครื่องยนต์ติดท้ายลำเรือเสียหาย