สผ. | แผงผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  


อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ข้อตัดสินใจ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
(Convention on Biological Diversity)

ครั้งที่

วัน เวลา สถานที่

ข้อตัดสินใจ

TH

EN

12

6-17 ตุลาคม 2014
ณ เมืองพยองชาง สาธารณรัฐเกาหลี

 

11

8-19 ตุลาคม 2012
ณ เมืองไฮเดอราบาด สาธารณรัฐอินเดีย

 

10

18-29 ตุลาคม 2010
ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น

9

19-30 พฤษภาคม 2008
ณ นครบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

8

20-31 มีนาคม 2006
ณ เมืองคูริติบา สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

7

9-20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2004
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

6

7-19 เมษายน 2002
ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

 

5

15-26 พฤษภาคม 2000
ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา


4

4-15 พฤษภาคม 1998
ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก

 

3

4-15 พฤศจิกายน 1996
ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

 

2

6-17 พฤศจิกายน 1995
ณ กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 


1

28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 1994
ณ แนสซอ เครือรัฐบาฮามาส