ปราชญ์ชาวบ้าน

 

รูป
ชื่อสกุล-สถานที่ติดต่อ
ความถนัด

 ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม
เลขที่  51 หมู่ที่ 3 ตำบล คลองตะเกรา  อำเภอ ท่าตะเกียบ  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 


เกษตรแผนใหม่

นายพุธ สุขสวัสดิ์
เลขที่   204/3 หมู่ที่   17  ตำบล คลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบ  จังหวัด ฉะเชิงเทรา
:

 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้มงคลประดิษฐ์ ไม้พุทธประวัติ  ไม้วรรณคดี ไม้ในตำนาน ไม้มิ่งขวัญ 12 ราศี ไม้สมุนไพร  และไม้ประดับสวยงาม

 

นายบุญเกิด บุญ
บ้านคลองบางคล้า เลขที่  76/4  หมู่  4  ตำบล บางสวน อำเภอ บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 

 

 

ด้านสมุนไพร

 

 

 

 

นายแกะ กำพุฒ
สถานที่ติดต่อ : บ้านท่าลาน
เลขที่  26  หมู่  10  ตำบล ปากน้ำ อำเภอ บางคล้า  จังหวัด ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
e-mail :

 

 

ด้านสมุนไพร

 

 

 

 

 

นางประยูร อนันต์
สถานที่ติดต่อ : บ้านอ่างเตย    ม.9 ตำบล ท่าตะเกียบ อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
e-mail :

 

การทอผ้าไหม

 

 

นายเงิน บุญสร้าง
สถานที่ติดต่อ : เลขที่   37/1 หมู่ที่ 3 ตำบล นครเนื่องเขต  อำเภอ เมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท ์:
โทรสาร :
e-mail :

 

 

นำเขาสัตว์มาดัดแปลงเป็นรูปสัตว์ต่าง

 

 

 

 

กลุ่มหัตกรรมเครื่องจักรสานทองเหลืองสถานที่ติดต่อ : 56 หมู่ที่ 13 บ้านคลองขุดใหม่ ตำบล ท่าไข่  อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
e-mail :

 

 

ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองสาน

 

 

 


พระครูธำรงพัฒนกิจ

สถานที่ติดต่อ : วัดหัวสำโรง   หมู่ที่ 2 บ้านหัวสำโรง ตำบล  หัวสำโรง  อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
e-mail :

 

 

สมุนไพร

 

 

 

นายรงค์ศักดิ์ ทรงกำจรเกียรติ
สถานที่ติดต่อ : หัตถกรรมมุก เลขที่  563/2  หมู่  4  ตำบลท่าถ่าน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท ์:
โทรสาร :
e-mail :

 

ประดิษฐ์รูปภาพประดับมุก กรงนกประดับ

 

 

 

นายสมบูรณ์ ศรีมารัตน์
สถานที่ติดต่อ : 47/2  หมู่ที่ 2 ตำบล หัวสำโรง  อำเภอ แปลงยาวจังหวัด ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 085-5110595
โทรสาร :
e-mail :

 

สมุนไพร