ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม        

     สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่พบในพื้นที่ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 92 ชนิด ชนิดที่สำคัญ ได้แก่ ช้างป่า (Elephas maximus) กระทิง (Bos gaurus) วัวแดง (Bos javanicus) เลียงผา (Capricornis sumatraensis) กวางป่า (Cervus unicolor) เก้ง (Muntiacus javanicus) กระจง (Tragulus javanicus) หมูป่า (Sus scrofa) ชะนีมงกุฎ (Hylobates pileatus) ลิงลม (Nycticebus coucang) เสือลายเมฆ (Pardofelis nebulasa) เสือปลา (Felis viverrina) หมาไน (Cuon alpinus) หมาจิ้งจอก (Canis aureas) หมาหริ่ง (Melogale personata) อีเห็นเครือ (Arctogalidia trivergata) เป็นต้น

ภาพตัวอย่าง ชนิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในจังหวัดฉะเชิงเทราช้างป่า
Elephas maximusวัวแดง
Bos Javanicusลิงลมหรือนางอาย
Nycticebus coucang


กระต่ายป่า
Lepus peguensis


หมาใน
Cuon alpines


หมูป่า
Sus scrofa


กระรอกหลากสี
Calloscirus finlaysoni


กระจงหนู
Tragulus javanicus


ชะมดเช็ด
Viverricula indica


เลียงผา
Capricornis sumatraenis


เก้งหรือฟาน
Muntiacus muntjak


ชะนีมงกุฏ
Hyloba pileatus


กระทิง
Pseudonovibos spiralis


เก้งหม้อ
Muntiacus feae


กวางผา
Naemorhedus goral


ละอง, ละมั่ง
Cervus eldi


เนื้อทราย
Axis porcinis


เสือดาว
Panthera pardus


เสือโคร่ง
Panthera tigris


ควายป่า
Bubalus arnee


หมีควาย
 Ursus Thibetanus


แมวดาว
Prionailurus
bengalensis


อีเห็นข้างลาย
Paradoxurus hermaph roditus


กวางป่า
Cervus unicolor

 อ้างอิง : สถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา