หน่วยงาน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถาบันการศึกษา
ชมรม/กลุ่มอนุรักษ์
 

40 บ้านยางแดง หมู่ 6 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160

  • มูลนิธิสิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 เบอร์โทรศัพท์ (038) 511-034

 
  • ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
  • อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
  • ชมรมรักสัตว์เลี้ยง รักษ์สิ่งแวดล้อม
 
  • เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก กลุ่มรักษ์แปดริ้ว
 
  • กลุ่มบางปะกงรักษ์บ้านเกิด