ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช

พืช


      ชนิดพันธุ์พืชจังหวัดฉะเชิงเทรา


ลิ้นจี่ป่า
Litchi chinesis Sonn.
อ้างอิง :


คอแลน
Nephelium hypoleucum Kurz
อ้างอิง :


ตะแบก
Lagerstroemia floribunda Jack
อ้างอิง :

ตาเสือ
Amoora pllystachya
อ้างอิง :

กระท้อนป่า
Sandoricum Koetjape Burm. F. Merr.
อ้างอิง :

มะไฟป่า
Baccaurae ramiflora Lour.
อ้างอิง :

ขนุนป่า
Artocarpus lanceifolius Roxb.
อ้างอิง :

ตะแบกแดง
Lagerstroemia calyculata Kurz.
อ้างอิง :

กระบก
Irvigia malayana Oliv. Ex A. Benn.
อ้างอิง :


มะค่าโมง
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
อ้างอิง :

ปออีเก้ง
Pterocymbium javanicum R. Br.
อ้างอิง :

อะราง
Peltophorum dasyrachis (Miq) Kurz ex Baker
อ้างอิง :

ยางแดง
Dipterocarpus turbinatus Gaertn. F.
อ้างอิง :

กระบาก
Anisoptera costata Korth.
อ้างอิง :

นนทรี
Peltophorum pterocarpum  (DC.) K. Heyne
อ้างอิง :

 

มะแปม
G. gracilis Pierre
อ้างอิง :

 

มังคุดป่า หรือพะวา
Garcinia speciosa Wall..s
อ้างอิง :
 

 

 อ้างอิง: สถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา