สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ถูกคุกคาม


รูป
ถิ่นที่อยู่อาศัย
สถานภาพ


อ้างอิง  biolib.cz
ชื่อ ช้างป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์  
Elephas maximus  Linnaeus, 1758.
ถิ่นที่อยู่อาศัย
ป่าดิบ  ป่าเบญจพรรณ
บริเวณที่พบ
 แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี จันทบุรี อุบลราชธานี กาญจนบุรี นราธิวาส หนองคาย เพชรบุรี เลย ปราจีนบุรี ตาก เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ยะลา น่าน สระแก้ว กำแพงเพชร ระยอง พังงา นครราชสีมา พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ์ สกลนคร อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา สงขลา
EN


อ้างอิง  wikimedia commons
ชื่อ เสือโคร่ง
ชื่อวิทยศาสตร์  
Panthera tigris (Linnaeus) 1758.
ถิ่นที่อยู่อาศัย
ป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง
บริเวณที่พบ
 บุณฑริก-ยอดมน อมก๋อย คลองนาคา เขาอ่างฤาไน ยอดโดม คลองแสง ทุ่งใหญ่นเรศวร ห้วยขาแข้ง ภูเขียว ทองผาภูมิ กุยบุรี ตาพระยา ภูจองนายอย ปางสีดา แก่งกระจาน ไทรโยค เขาใหญ่ แม่น้ำภาชี สลักพระ สระแก้ว ชัยภูมิ ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ ระยอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ตาก นครราชสีมา เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ราชบุรี กาญจนบุรี
EN


อ้างอิง  หมูหินดอทคอม
ชื่อ วัวแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bos   javanicus
ถิ่นที่อยู่อาศัย  ป่าเบญจพรรณ
บริเวณที่พบ  ราชบุรี อุทัยธานี อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี กาญจนบุรี

CR


อ้างอิง  หมูหินดอทคอม
ชื่อ  เก้งหม้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์  Muntiacus feae  (Thomas and Doria) 1889.
ถิ่นที่อยู่อาศัย  ป่าดิบ
บริเวณที่พบ  เพชรบุรี กระบี่ กาญจนบุรี นราธิวาส สุราษฎร์ธานี

EN

อ้างอิง   myfirstbrain
ชื่อ ค่างแว่นถิ่นใต้
ชื่อวิทยาศาสตร์  Semnopithecus obscurus  Reid, 1837.

ถิ่นที่อยู่อาศัย  ป่าดิบ
บริเวณที่พบ สุราษฎร์ธานี ชุมพร

VU
ชื่อไทย :  สมเสร็จ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tapirus indicus  Desmarest, 1819.
ถิ่นที่อยู่อาศัย :  
ป่าดิบ
บริเวณที่พบ  :   ตรัง สุราษฎร์ธานี ตาก อุทัยธานี กาญจนบุรี ยะลา เพชรบุรี ระนอง
EN
ชื่อไทย :  โลมาอิรวดี
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Orcaella brevirostris  (Gray) 1866.
ถิ่นที่อยู่อาศัย :  
ทะเล
บริเวณที่พบ  :   ตราด ระยอง สุราษฎร์ธานี พังงา จันทบุรี ชลบุรี สงขลา กระบี่ พัทลุง กรุงเทพมหานคร ปัตตานี ฉะเชิงเทรา
CR


อ้างอิง 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม