สัตว์เลื้อยคลานที่ถูกคุกคาม


รูป
ถิ่นที่อยู่อาศัย
สถานภาพ
ชื่อ  เต่าตนุ
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chelonia mydas  (Linnaeus) 1758.
ถิ่นที่อยู่อาศัย   ทะเล
บริเวณที่พบ
  ชลบุรี ชุมพร ระยอง
CR
ชื่อ   เต่ากระ
ชื่อวิทยาศาสตร์  Eretmochelys imbricata (Linnaeus) 1766.
ถิ่นที่อยู่อาศัย   เกาะกระ เกาะคราม
บริเวณที่พบ
  ชลบุรี
CR

อ้างอิง  วิกิพีเดีย
ชื่อ ตะพาบม่านลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chitra chitra
ถิ่นที่อยู่อาศัย   แหล่งน้ำ
บริเวณที่พบ
 ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี
CR
ชื่อ  จระเข้น้ำเค็ม
ชื่อวิทยาศาสตร์  Crocodylus porosus  Schneider, 1801.
ถิ่นที่อยู่อาศัย   ป่าชายเลน
บริเวณที่พบ
 ชุมพร นราธิวาส สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
CR


อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม