ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช 

ที่มา สำนักงานหอพรรณไม้
คัดเค้าภูคา
Fosbergia thailandica


ที่มา Bloggang
นมสวรรค์
Clerodendrum paniculatum

ที่มา herbalone
กำลังช้างเผือก
Hiptage benghalensis

ที่มา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มะม่วงหัวแมลงวัน
Buchanania lanzanที่มา blogspot
ก่วมภูคา
Acer wilsonii
ชนิดพันธุ์พืชที่พบในจังหวัดน่าน  เช่น  กูดดอย  กูดตัง  ว่านไก่น้อย กูดต้น มหาสแดง กูดยูง กูดหอมป้อมใบย่อย  กูดหมัก  โชนใหญ่  กูดหินเล็ก กูดง้อง กูดบ้ง ว่ามีหล่าเด้าะ หญ้าถอดปล้อง หญ้าถอดปล้องน้อย  กูดปิ้ด  โชน  สามร้อยยอด  หญ้ายายเภา  ลิเภาป่า  ว่านกีบแรด ใบกูดอ้อม กระแตไต่หิน  กระปรอกเล็ก กูดจักเข็ม  ชายผ้าสีดา  ผักปีกไก่  กูดผา  กูดน้ำข้าว  หญ้าขวาก  หางนาคบก  กูดหงอด  กูดเงิน  โชนผี เฟินใบตำลึง เฟินคอน เฟินเงิน หญ้าร้องไห้ ผักปีกไก่ ผักควา กะฉอดแรด ผักกูดช้าง ปรงเขา ปรงเหลี่ยม มะเมื่อย สนสองใบ สนสามใบ พญาไม้ อังกาบ หญ้าขนไก่ คอกม้าแตก ทองพันชั่ง รางจืดต้นภูคา รางจืด ก่วมแดง ก่วมขาว ก่วมภูคา กระเบากลัก  ช้าส้าน ส้านเห็บ พันงูขาว พันงูน้อย เครือข้าวตอก หงอนไก่ไทย หญ้าพันงูเล็ก  เครือย่าง  ตกหยาวดอยภูคา  สะแกแสง  สายหยุด ตีนตั่ง นมแมวป่า นมควาย สะบันงาป่า ปอขี้แฮด กล้วยเต่า ยางโอน โมกเครือ เครือเขาหมวก หยั่งสมุทร แตงแพะ โมกใหญ่ มะดีควาย เครือเขาหมวกขาว  โมกมัน  โมก  อบเชยเถา  กระเช้าปากเป็ด  เทียนจาบ เทียนหาง  เทียนดอย  กำลังเสือโคร่ง ก่อสร้อย  ระฆังทอง  แครกฟ้า  แคหัวหมู  เพกา  ชมพูภูคา  ก่อยาง  ตะเคียน กำลังช้างเผือก มะค่าโมง มณฑาป่า  จำปีป่า  ประดู่  แดง  ตะแบก  เต็ง  รัง  เหียง  พลวง  มะค่า  พะยอม  รกฟ้า  ประดับหินดาว หญ้าแพรกหิน  ขาวละมุน  เทียนดอย  มะลิภูหลวง  นมตำเลีย  ชิงชัน  ขะเจ๊าะ  สาธร  ตีนนก  ตะคร้อ มะม่วงป่า  กว้าว  นกกะลิงแดง  แก้งขี้พระร่วง  ขาวละมุน  สะพ้านก๊น  ฮ่อมช้าง ดอกข่วง สร้อยไทรทอง ขมัน กระทงลาย ตะเคียนหนู สะแกเถา สะแกวัลย์ ตะแบกเลือด ตะแบกกราย ประทัดน้อยภูคา ผักหวานช้าง คำแสด เสี้ยวป่า เสี้ยวดอกขาว ชงโคภูคา กำจาย หนามจั่น  นางพญาเสือโคร่ง  คัดเค้าภูคา มะแข่น ชมพูพาน  เต่าร้างยักษ์ดอยภูคา  เต่าร้างยักษ์ภูคา  นางแลว แดงช้างเผือก  สารภีดอย พะวา  ยางปาย ยมหิน ม่วงก้อม ชมพูป่า เขืองแข้งม้า หนามเล็บเหยี่ยว  และมะม่วงหัวแมงวัน เป็นต้น

ตัวอย่างชนิดพันธุ์พืชที่พบที่มา trekkingthai
ลำพูป่า
Duabanga grandiflora

ที่มา biogang
แก้งขี้พระร่วง
Celtis timorensis

ที่มา ไม้ประดับออนไลน์
โมกมัน
Wrightia arborea

ที่มา nanlive
ชมพูภูคา
Bretschneidera sinensis

ที่มา siamfreestyle
เต่าร้างยักษ์ดอยภูคา
Caryota gigas

ที่มา จิตราฟลอริส
นางพญาเสือโคร่ง
Prunus cerasoides

ที่มา sevenimage
ผักไผ่น้ำ
Persicaria chinensi


ที่มา สวนนัทชา
คำมอกหลวง
Gardenia sootepensis

ที่มา ข่าวสด
พิกุลป่า
Adinandra integerrima

ที่มา โรงเรียนสตรีอ่างทอง
ว่านไก่น้อย
Cibotium barometz

ที่มา fernsiam
โชน
Dicranopteris linearis

ที่มา fernsiam
กูดดอย
Blechnum orientale


อ้างอิง 1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.โครงการศึกษาจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลาย
    ทางชีวภาพ (Biodiversity Hotspots) จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา. 2554.
  2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช