สผ. | CHM | แผนผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ถาม - ตอบ | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

  • แมลง

          แมลง พบไม่น้อยกว่า 45 ชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติรามคำแหง เช่น สกุลผีเสื้อหน้าเข็ม สกุลผีเสื้อหนอนกาฝาก สกุลผีเสื้อฟ้าวาว สกุลผีเสื้อฟ้าเซลจุด สกุลผีเสื้อตาลพุ่ม วงศ์ผีเสื้อมรกต วงศ์ผีเสื้อมรกต และจักจั่นวง เป็นต้น

ภาพตัวอย่าง ชนิดพันธุ์แมลงที่พบในจังหวัดสุโขทัย


อ้างอิง butterfly effect

อ้างอิง A Check List of Butterflies in Indo-China

ผีเสื้อสายัณห์สีตาลธรรมดา
Melanitis leda leda  Linnaeus

ผีเสื้อกลาสี
Neptis sappho astola   Moore


อ้างอิง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ้างอิง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผีเสื้อถุงทองธรรมดา
Troides aeacus thomsoni 
Bates
ผีเสื้อหนอนใบรักขีดยาว
Parantica aglea melanoides 
Moore

อ้างอิง มหาวิทยาลันรามคำแหง

อ้างอิง dmcphoto
ผีเสื้อหนอนมะนาว
Papilio demoleus malayanus  Wallace
ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู
Pachliopta aristolochiae asteris Rothschild

อ้างอิง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช