สผ. | CHM | แผนผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ถาม - ตอบ | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

ความหลากหลายชนิดพันธุ์พืช

          
        จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบชนิดพันธุ์พืชมากมายหลายชนิด เช่น ยาง ยูง ตะเคียน กระท้อน ขนุนปาน จิกเขา ตำสา นาคบุตร พิกุลป่า หว้า เหรียง
หลาวชะโอน โดแหลม ตาเสือ หงอนไก่ กระบาก กระท้อน จิกเขา ขนุนป่า มะม่วงป่า เสียดค่าง อินทนิล นากบุด ลำแพนเขา มังคะ จำปาป่า ยมหอม ไผ่
ระกำ หวาย เต่าร้างยักษ์ กูด เฟร์ิน กระโถนพระฤาษี เป็นต้น

ยาง ยูง ตะเคียน กระท้อน ขนุนปาน จิกเขา ตำสา นาคบุตร พิกุลป่า หว้า เหรียง หลาวชะโอน โดแหลม ตาเสือ หงอนไก่ กระบาก กระท้อน จิกเขา ขนุนป่า มะม่วงป่า เสียดค่าง อินทนิล นากบุด ลำแพนเขา มังคะ จำปาป่า ยมหอม ไผ่ ระกำ หวาย เต่าร้างยักษ์ กูด เฟร์ิน กระโถนพระฤาษี
เถาวัลย์ชนิดต่างๆ สามารถพบได้ใน อุทยานแห่งชาติคลองพนม อุทยานอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
และ อุทยานแห่งชาติเขาสก

ยางเสียน นาคบุตร ตะเคียนทอง ไข่เขียว ตังหนใบใหญ่ สะตอ คอแห้ง เสียดช่อ เต้าหลวง ปาล์มช้างไห้ หวายขริง หวายเดา เร่ว และปุด
สามารถพบได้ในอุทยานแห่งชาติเขาสก

พะยอมทราย หวายกำพวน หวายแดง หวายเล็ก หวายปู่เจ้า หวายขี้ไก่ หวายผึ้ง หวายขี้เสี้ยน และหวายแส้ม้า สามารถพบได้ใน
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

พลองใบมน รักเขา หัวค่าง พลองกินลูก เตยทะเล พลับพลึง กะทกรก ผักบุ้งทะเล โพทะเล จิกทะเล จันทน์ผา เป้ง สามารถพบได้ใน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

ตัวอย่าง พันธุ์พืช ที่พบ

อ้างอิง khaosod

อ้างอิง toptropicals
พิกุลป่า
Mimusops elengi Linn
พิกุลป่า
Mimusops elengi Linn
ตาเสือ
Aphanamixis polystachya

อ้างอิง Plants of Hawaii

อ้างอิง maipradabonline
กระบาก
Anisoptera costata Korth
ยมหอม
Toona Ciliata
เหรียง
Parkia timoriana Merr

อ้างอิง junglegarden

อ้างอิง ohojunk
เคี่ยม
Cotylelobium melanoxylon
กระทกรก
Passiflora foetida
ขนุนป่า
Artocarpus lakoocha Roxb


อ้างอิง gardencm

อ้างอิง KAEW walk on the world
อินทนิล
Lagerstroemia macrocarpa
เสียดค่าง
Chukrasia velutina Roem
พลับพลึง
Crinum asiaticum Linn

อ้างอิง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ