กิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก “wetlands and Climate change” วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 8.30-15.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์เรือรบหลวงประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคตเมืองที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

BEDO สัญจร (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ. เชียงใหม่

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยและ web application วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมนนทรี1 โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรม “ค่ายเยาวชนเสริมสร้างความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ” วันที่ 14 – 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด

กิจกรรมเปิดตัวโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

12 กรกฎาคม 2560 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการฯ ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) ณ จังหวัดเชียงใหม่

9-10 กุมภาพันธ์ 2560 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดเชียงราย

3 สิงหาคม 2560 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการฯ ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดอุดรธานี

18 กุมภาพันธ์ 2559 การศึกษาดูงานบ้านดงบัง

15-17 กุมภาพันธ์ 2559 นิทรรศการ

18 กุมภาพันธ์ 2559 การศึกษาดูงานเขาใหญ๋

15 กุมภาพันธ์ 2559 พิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

17 กุมภาพันธ์ 2559 พิธีปิด

18 กุมภาพันธ์ 2559 การศึกษาดูงาน

16-17 กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมกลุ่มย่อย

23 กุมภาพันธ์ 2558 การประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อตัดสินใจฯ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

8 กันยายน 2558 การดำเนินงานเครือข่ายกลไกการเผยแพร่ฯ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

22 กรกฎาคม 2558 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประยุกต์ใช้ฯ ณ ห้องกรกมล โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

26 สิงหาคม 2558 การประชุมหารือการจัดลำดับความสำคัญฯ ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ

22 พฤษภาคม 2558 การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายฯ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

2 ตุลาคม 2558 การปรับปรุงทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นฯ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

24 สิงหาคม 2558 การประชุมระดมความคิดเห็น การสำรวจฯ ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ

24 กุมภาพันธ์ 2558 การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธการจัดสรร ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

17 กันยายน 2558 (ร่าง) แผนปฏิบัติการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ฯ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

6 สิงหาคม 2558 การเข้าเป็นภาคีพิธีสารนาโงยาฯ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

3 มีนาคม 2557 วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ณ อำเภอบางพระ จังหวัดชลบุรี

8 สิงหาคม 2557 การปรับปรุงการจัดสถานภาพชนิดพันธุ์ฯ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

22-24 พฤษภาคม 2557 วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

14 พฤษภาคม 2557 การประชุม IPBES:เมื่อวิทยาศาสตร์พบนโยบาย ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

16 สิงหาคม 2556 การประชุมกลุ่มย่อย ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

4 กุมภาพันธ์ 2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ

19 ธันวาคม 2556 การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักฯ ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

9 กรกฎาคม 2556 การประชุมวิชาการเนื่องในวันสากลฯ ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมมารวย การ์เด้น

9-10 พฤศจิกายน 2556 เทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพ สมุทรปราการ

3 มิถุนายน 2556 การปรับปรุงการจัดสถานภาพการถูกคุกคามฯ ณ ห้องบอลรูม ซี โรงแรมมารวย การ์เด้น

22 สิงหาคม 2556 การประชุมรับฟัง ความคิดเห็นฯ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

27 กุมภาพันธ์ 2556 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานฯ (GSPC) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

15-19 สิงหาคม 2555 เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ

26 มิถุนายน 2555 การประชุมระดมความคิดเห็น GSPC 2554-2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

1 กุมภาพันธ์ 2555 การประชุมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ปี 2555 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

10-11 พฤษภาคม 2555 Training Workshop on Biodiversity Kasetsart University, Bangkok, Thailand

9-11 สิงหาคม 2555 เทคนิคสำรวจและวิเคราะห์ความหลากหลายฯ ณ สถานีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่

25 มกราคม 2555 การการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเผยแพร่ฯ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

22-26 กุมภาพันธ์ 2555 งานเกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 3 ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางแค

22-23 พฤษภาคม 2555 การประชุมวิชาการเนื่องในวันสากลแห่งฯ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมมารวย การ์เด้นส์

8-19 ตุลาคม 2555 Cop 11 ณ ไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย

28 มิถุนายน 2555 รายการชนิดพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมมารวย การ์เด้น

10-11 กุมภาพันธ์ 2555 โครงการฝึกอบรมเยาวชน ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก

20-24 สิงหาคม 2555 Southeast Asia Training-Workshop on ABS ณ อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

24-26 เมษายน 2555 ค่ายวัยซน ผจญ...ป่าเล็กในเมืองใหญ่ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร

28 เมษายน 2554 การประชุมเรื่อง บทบาทของพิพิธภัณฑ์พืชฯ ณ อาคารชายชล สวนหลวง ร.9

26-30 มิถุนายน 2554 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่แนวคิดฯ ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์พลาซ่า จ.สงขลา

21-22 มีนาคม 2554 การอบรมการจัดทำเว็บไซต์กลไกการเผยแพร่ฯ ณ มหาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

6-8 พฤษภาคม 2554 พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายฯ ณ จามจุรี สแควร์ กรุงเทพฯ

28 มกราคม 2554 การสูญเสียความหลากหลายของพันธุ์พืชฯ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

22-23 สิงหาคม 2554 ทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

27 กรกฏาคม 2554 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

23-24 พฤษภาคม 2554 การประชุมวิชาการเนื่องในปีสากลแห่งป่าไม้ฯ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

2-3 กันยายน 2554 มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาฯ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

8-9 สิงหาคม 2554 การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (แผนไอจิ) ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

19-20 กรกฎาคม 2554 การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (แผนไอจิ) ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด

20 ตุลาคม 2553 การประชุม COP10 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น

19 สิงหาคม 2553 การประชุมเตรียมการสำหรับสมัชชาภาคีฯ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

1-9 ธันวาคม 2553 งานเฉลิมพระเกียรติ "แผ่นดินของเรา" ณ ลานพระราชวังดุสิต และถนนราชดำเนินนอก

9-10 กรกฎาคม 2553 กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในปีสากลฯ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

29 ตุลาคม 2553 การประชุม COP10 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น

25-26 พฤษภาคม 2553 การฝึกอบรมเยาวชน ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า

25 ตุลาคม 2553 การประชุม COP10 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น

19 ตุลาคม 2553 การประชุม COP10 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น

16-17 สิงหาคม 2553 สัปดาห์ วิทยาศาสตร์ ณ ไบเทค บางนา

23-24 พฤศจิกายน 2553 งานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการฯ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ปตท.

24-28 มิถุนายน 2553 โครงการอบรมเยาวชนไทยสู่แหล่งเรียนฯ ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก

27 ตุลาคม 2553 การประชุม COP10 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น

24–27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จัดนิทรรศการและกิจกรรมอบรมครูฯ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

22 ตุลาคม 2553 การประชุม COP10 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น

18 ตุลาคม 2553 การประชุม COP10 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น

2-6 สิงหาคม 2553 การประชุมวิชาการเนื่องในปีสากลฯ ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

20-21 พฤศจิกายน 2553 เทศการดูนกเมืองไทน ครั้งที่ 10 ณ สถานต่างอากาศบางปู จ. สมุทรปราการ

4-5 มิถุนายน 2553 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ อิมแพค เมืองทองธานี

28 ตุลาคม 2553 การประชุม COP10 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น

6-9 มกราคม 2553 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์

21 ตุลาคม 2553 การประชุม COP10 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น

23-24 กันยายน 2553 มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

27-28 ธันวาคม 2553 การมองความหลากหลายทางชีวภาพฯ ณ โรงแรมฮอลลิเดย์อินท์ จ. เชียงใหม่

21-22 กรกฎาคม 2553 ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤตชีวิตโลก ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

8 พฤศจิกายน 2553 แถลงข่าวผลการประชุม COP10 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น

4 มิถุนายน 2553 งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ สวนตุงและโคมเชียงรายฯ

26 ตุลาคม 2553 การประชุม COP10 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น