หัวข้อข่าว : โรคระบาด VS การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ : 02-03-2020

เนื้อหาข่าว :

      การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เกี่ยวข้องกับโรคระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างไร...
ไปดู Case Study จากอดีตกัน

ที่มาข้อมูล :
- กบช่วยควบคุมไวรัสซิกา >>
https://australianmuseum.net.au/blog-archive/amri-news/can-frogs-help-combat-the-zika-virus/

- Biodiversity loss: Public health risk of disease spread and epidemics >>
http://www.atmph.org/article.asp?issn=1755-6783;year=2017;volume=10;issue=6;spage=1432;epage=1438;aulast=Patil

- Biodiversity Loss Affects Global Disease Ecology >>
https://academic.oup.com/bioscience/article/59/11/945/251209

รายละเอียดเพิ่มเติม :
  # Link : www.facebook.com/media/set/?set=a.3511573948917430&type=3