หัวข้อข่าว : การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการพิจารณาทบทวนการดำเนินงาน ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Ad Hoc Open-Ended Working Group on Review of Implementation of the Convention) ณ กรุงมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

วันที่ : 05-09-2005

เนื้อหาข่าว :

      การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการพิจารณาทบทวนการดำเนินงาน ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Ad Hoc Open-Ended Working Group on Review of Implementation of the Convention) ณ กรุงมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

ไฟล์/ลิงค์ :