หัวข้อข่าว : การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี สมัยที่ 11 (SBSTTA 11) ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ณ นครมอลทรีอาล ประเทศแคนาดา

วันที่ : 28-11-2005

เนื้อหาข่าว :

      การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี สมัยที่ 11 (SBSTTA 11) ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ณ นครมอลทรีอาล ประเทศแคนาดา

ไฟล์/ลิงค์ :
  # File : 20051128GTI.doc