หัวข้อข่าว : การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 8 ณ เมืองคูริติบา สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

วันที่ : 20-03-2006

เนื้อหาข่าว :

      การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 8 ณ เมืองคูริติบา สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

ไฟล์/ลิงค์ :
  # Link : chm-thai.onep.go.th/chm/Meeting/2006/Cop8/index.html