หัวข้อข่าว : การอบรมหลักสูตรระบบฐานข้อมูลการวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ และการจัดการหอพรรณไม้ ในประเทศไทย ณ สำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 24-31 มี.ค. 2550

วันที่ : 24-03-2007

เนื้อหาข่าว :

      การอบรมหลักสูตรระบบฐานข้อมูลการวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ และการจัดการหอพรรณไม้ ในประเทศไทย ณ สำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 24-31 มี.ค. 2550

ไฟล์/ลิงค์ :
  # Link : chm-thai.onep.go.th/chm/Meeting/2007/24-31mar07/index.html