หัวข้อข่าว : การเสวนา หัวข้อ “บูรณาการคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ สู่ประเทศไทย 4.0" ณ ห้องประชุมฟีนิกส์ 5 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

วันที่ : 06-03-2019

เนื้อหาข่าว :

      การเสวนา หัวข้อ “บูรณาการคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ สู่ประเทศไทย 4.0" ณ ห้องประชุมฟีนิกส์ 5 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการเสวนาและบรรยายพิเศษเรื่อง "ความสำคัญและความเป็นมาของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย"

การบรรยายพิเศษ https://www.facebook.com/CHMThailand/videos/326195831337522/

การเสวนา https://www.facebook.com/CHMThailand/videos/1979886758974131/

ไฟล์/ลิงค์ :
  # File : การขับเคลื่อนบูรณาการคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยสู่ประเทศไทย4.0กรมทรัพย์สินทางปัญญา.pdf
  # File : ความสำคัญและความเป็นมาของระบบคลังข้อมูลสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.pdf
  # File : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช.pdf
  # File : บูรณาการคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.pdf
  # File : ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพกรมป่าไม้.pdf
  # File : อพสธ.pdf