หัวข้อข่าว : การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี (SBSTTA) สมัยที่ 12

วันที่ : 02-07-2007

เนื้อหาข่าว :

      การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี (SBSTTA) สมัยที่ 12

ไฟล์/ลิงค์ :
  # Link : chm-thai.onep.go.th/chm/Meeting/2007/2-13July07/index.html