หัวข้อข่าว : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำเว็บไซด์โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ

วันที่ : 09-02-2010

เนื้อหาข่าว :

      สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำเว็บไซด์โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ

ไฟล์/ลิงค์ :
  # Link : www.thaibiodiversity.org