หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2553 “Many Species One Planet One Future : ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤตชีวิตโลก” วันที่ 4-5 มิถุนายน 2553 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ : 04-06-2010

เนื้อหาข่าว :

      การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2553 “Many Species One Planet One Future : ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤตชีวิตโลก” วันที่ 4-5 มิถุนายน 2553 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ไฟล์/ลิงค์ :
  # File : 20100604-05.rar