หัวข้อข่าว : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ให้บริการข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่น้ำท่วมรวมทั้งข้อมูลรายงานต่างๆ

วันที่ : 01-10-2010

เนื้อหาข่าว :

      สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ให้บริการข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่น้ำท่วมรวมทั้งข้อมูลรายงานต่างๆ และนำมาวิเคราะห์ จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม รวมทั้งผู้สนใจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 0-2141-4524 ถึง 32 หรือ e-mail: surassa@gistda.or.th, chaow@gistda.or.th

ไฟล์/ลิงค์ :
  # Link : flood.gistda.or.th