หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on "Fungal Biodiversity and Resources" ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ : 11-11-2010

เนื้อหาข่าว :

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on "Fungal Biodiversity and Resources" ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ไฟล์/ลิงค์ :
  # Link : www.mfu.ac.th/fungalsymposium09