หัวข้อข่าว : เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 6

วันที่ : 16-11-2010

เนื้อหาข่าว :

      เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 6

ไฟล์/ลิงค์ :
  # Link : www.goethe.de/ins/th/prj/wif/enindex.htm?wt_sc=sciencefilmfestival