หัวข้อข่าว : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เรื่อง "Bacteria and Fungi for Environmental Sustainability"

วันที่ : 29-11-2010

เนื้อหาข่าว :

      การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เรื่อง "Bacteria and Fungi for Environmental Sustainability" ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัย Amity

ไฟล์/ลิงค์ :
  # Link : www.amity.edu/aims/symbiosis2010/default.asp