หัวข้อข่าว : การประชุมเสวนา เรื่องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากับการสร้างความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ –1 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน อพวช.

วันที่ : 29-06-2011

เนื้อหาข่าว :

      การประชุมเสวนา เรื่องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากับการสร้างความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ –1 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน อพวช.

ไฟล์/ลิงค์ :