หัวข้อข่าว : สัมมนาวิชาการและงานแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2554 การกำกับดูแลตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม GH201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

วันที่ : 01-09-2011

เนื้อหาข่าว :

      สัมมนาวิชาการและงานแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2554 การกำกับดูแลตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม GH201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ไฟล์/ลิงค์ :