หัวข้อข่าว : สัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้ง 5 "The 5th NRCT-ICSSR Joint Seminar on Dimensions of Globalization : Indo-Thai Perspectives" ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2554 ณ โรงแมมณเฑียรพัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ : 05-09-2011

เนื้อหาข่าว :

      สัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้ง 5 "The 5th NRCT-ICSSR Joint Seminar on Dimensions of Globalization : Indo-Thai Perspectives" ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2554 ณ โรงแมมณเฑียรพัทยา จังหวัดชลบุรี

ไฟล์/ลิงค์ :
  # File : 20110905-06.pdf