หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "วิจัยทรัพยากรชีวภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและระบบนิเวศ"

วันที่ : 12-10-2011

เนื้อหาข่าว :

      การประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "วิจัยทรัพยากรชีวภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและระบบนิเวศ" ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ไฟล์/ลิงค์ :