หัวข้อข่าว : การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเอเซีย (Asia Regional Forum on Biodiversity Encouraging Partnership between Business and Communities for Biodiversity Showcasing Best Practices)

วันที่ : 03-11-2011

เนื้อหาข่าว :

      การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเอเซีย (Asia Regional Forum on Biodiversity Encouraging Partnership between Business and Communities for Biodiversity Showcasing Best Practices) ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2554 ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ไฟล์/ลิงค์ :