หัวข้อข่าว : The 7th IAL Symposium 2012 Lichens : from genome to ecosystems in a changing world. ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2555 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

วันที่ : 07-01-2012

เนื้อหาข่าว :

      The 7th IAL Symposium 2012 Lichens : from genome to ecosystems in a changing world. ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2555 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

ไฟล์/ลิงค์ :
  # Link : www.ial7.ru.ac.th