หัวข้อข่าว : สาสน์จากเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) 2 กุมภาพันธ์ 2012 "พื้นที่ชุ่มน้ำกับการท่องเที่ยว"

วันที่ : 10-02-2012

เนื้อหาข่าว :

      สาสน์จากเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) 2 กุมภาพันธ์ 2012 "พื้นที่ชุ่มน้ำกับการท่องเที่ยว"

ไฟล์/ลิงค์ :