10 ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามแบ่งตามสถานภาพเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

       1. ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR) : นกกระเรียนพันธุ์ไทย (Eastern Sarus Crane), นกชายเลนปากช้อน (Spoonbilled Sandpiper), ปลาซิวสมพงษ์ (Somphong’s Rasbora), ว่านเข้าพรรษา (Siamese Platinum)
       2. ใกล้สูญพันธุ์ (EN) : จำปีสิรินธร (Princess Sirinthorn Magnolia), ปูเจ้าพ่อหลวง (Royal Stream Crab), เสือปลา (Fishing Cat)
       3. ใกล้ถูกคุกคาม (NT) : นกเค้าลมแม่น้ำโขง (Mekong Wagtail)
       4. มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) : นกแสกทุ่งหญ้า ( Eastern (Australasian) Grass Owl)